ПРАВИЛА

проведення Акції "Відкрий літо"

 

1. Загальні положення.

1.1. Акція "Відкрий літо" проводиться ТОВ "Кока-Кола-Україна Лімітед" (код ЄДРПОУ 14342901), 01601, Україна, м. Київ, пл. Спортивна 1 А (далі – "Організатор") на замовлення ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" (код ЄДРПОУ 21651322), 07442, Україна, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, 51-й км Санкт-Петербурзького шосе.1.2. Виконавцем Акції "Відкрий літо" є ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41175509); 03113, м. Київ, вул. І. Шевцова, буд.1 (далі – "Виконавець"). 

 

2. Умови проведення Акції "Відкрий літо" .

2.1. Акція "Відкрий літо" (далі – "Акція") проводиться Організатором на всій території України за винятком території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а також території проведення антитерористичної операції (далі – "Територія проведення Акції").

2.2. Акція проводиться у період з 05 червня 2017 року по 16 липня 2017 року включно (далі – "Строк проведення Акції").

2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції під торгівельними марками" Coca-Сola", "Fanta" та "Sprite", яка випускається ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед".

2.4. У Акції приймає участь продукція "Кока-Кола"®, "Кока-Кола® Лайт", "Кока-Кола® Зеро" у пляшках 0,25л, 0,5л, 1л, 1,5л та банках 0,33л; "Фанта" з апельсиновим соком 0,33л, 0,5л, 1л, 1,5л; "Фанта" з лимонним соком 0,5л, 1л, 1,5л; "Фанта" смак мандарин у пляшках 0,5л, 1,5л; "Спрайт"® 0,33л, 0,5л, 1л, 1,5л зі спеціальним пакуванням та повідомленням "Акція" (далі – "Продукція"):

 

 

2.5. Купуючи Продукт учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у Акції окрім безпосередньої ціни Продукту. Фонд подарунків Акції (далі – "Подарунки Акції") не формується з внесків учасників Акції.

 

3. Вимоги до Учасників Акції.

3.1. До участі в Акції запрошуються повнолітні дієздатні громадяни України, які проживають на Території проведення Акції, є споживачами Продукту та користувачами Інтернету.

3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами п. 3 даних Правил та належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, не залежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції;

3.3.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.4. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. дотримуватися правил користування сайтом www.coca-cola.ua (далі – "Сайт"), які розміщені на Сайті;

3.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами;

3.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Акції;

3.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Акції;

3.4.6. зберігати оригінали кришечок та оригінали баночних ключів для Продукції, що містять зображення кодів до моменту отримання Подарунків Акції.

3.5. Приймаючи участь у Акції учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити Подарунок Акції і такий учасник Акції втрачає право на отримання Подарунку Акції.

3.7. У випадку порушення учасником Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та\або Виконавця збитків, учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі, документально підтверджені, збитки у повному обсязі.

3.8. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників Акції, які порушили обов’язки, передбачені у цих Правилах.

3.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.

 

4. Умови участі в Акції.

4.1. Для участі у Акції необхідно:

4.1.1. Протягом Строку проведення Акції придбати Продукцію та знайти спеціальний код, що нанесений на внутрішню сторону кришечки для Продукції "Кока-Кола"®, "Кока-Кола® Лайт" , "Кока-Кола® Зеро" у пляшках 0,25л, 0,5л, 1л, 1,5л; "Фанта" з апельсиновим соком 0,5л, 1л, 1,5л; "Фанта" з лимонним соком 0,5л, 1л, 1,5л; "Фанта" смак мандарин у пляшках 0,5л, 1,5л; "Спрайт"®, 0,5л, 1л, 1,5л або внутрішню сторону баночного ключу для Продукції "Кока-Кола"®, "Кока-Кола® Лайт", "Кока-Кола® Зеро" у пляшках банках 0,33л; "Фанта" з апельсиновим соком 0,33л; "Спрайт"® 0,33л (далі – "Код"). Код складається з 8 символів, в тому числі з латинських літер верхнього та нижнього регістрів та цифр.

4.1.2. зареєструвати принаймні один Код протягом Строку проведення Акції з 10 год. 00 хв. 00 сек. по 21 год. 59 хв. 59 сек. шляхом реєстрації Коду у відповідному полі Сайту www.coca-cola.ua з особистого акаунту учасника Акції створеного під час реєстрації на Сайті. Реєстрація на Сайті здійснюється шляхом заповнення всіх обов’язкових полів реєстраційної анкети.

4.1.3. зберігати оригінали кришечок та баночних ключів, що містять зареєстрований Код до моменту вручення Подарунків Акції.

4.2. Код вважається прийнятим, якщо він надійшов Організатору/Виконавцю Акції протягом Строку проведення Акції з 10 год. 00 хв. 00 сек. по 21 год. 59 хв. 59 сек., як це зазначено у пп. 4.1.2 цих Правил. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за відсутності технічних можливостей/несправності мережі та інші обставини, що унеможливлюють та/або сповільнюють процес направлення Кодів у визначений строк. Не залежно від технічних можливостей, кожен учасник Акції може ввести не більше 25 (двадцяти п’яти) дійсних кодів протягом доби (з 10 год. 00 хв. 00 сек. по 21 год. 59 хв. 59 сек.).

4.3. Один Код може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз. Повторна реєстрація одного і того ж самого Коду забороняється. Всі реєстрації Кодів мають бути підтверджені наявними оригіналами кришечок або баночних ключів Продукції з Кодами.

4.4. У разі неможливості предявити та/або не відповідності оригіналу кришечки або баночного ключа з виграшним Кодом даним виграшного Кода, відподвіний Пепеможець Акції позбавляється права на належний йому Подарунок Акції. При цьому не братиметься до уваги кількість помилок (одна цифра, одна літера або усі) та будь-які їх причини (нечіткість Коду, проблеми набору, розлади уваги тощо).

4.5. Кожен Код може бути зареєстрований лише на Сайті www.coca-cola.ua.

4.6. Впродовж Строку проведення Акції учасник Акції має право зареєструвати не більше 1050 Кодів з урахуванням умов п.4.2. цих Правил та наступних обмежень для забезпечення об’єктивного розподілу фонду Подарунків Акції і запобігання підробкам:

4.6.1. Один учасник Акції може зареєструвати не більше 25 (двадцяти п’яти) коректних Кодів протягом однієї доби (з 10 год. 00 хв. 00 сек. по 21 год. 59 хв. 59 сек.).

4.6.2. При надходженні більше 25 (двадцяти п’яти) коректних Кодів протягом однієї доби (з 10 год. 00 хв. 00 сек. по 21 год. 59 хв. 59 сек.) або 25 (двадцять п’ять) і більше неіснуючих та/або некоректних Кодів від одного учасника Акції протягом однієї доби (з 10 год. 00 хв. 00 сек. по 21 год. 59 хв. 59 сек.), можливість реєстрації Кодів для такого учасника Акції автоматично блокується до 10 год. 00 хв. наступної доби.

4.6.3. У випадку виявлення Організатором/Виконавцем Акції протиправних дій з боку будь-якого учасника Акції, в тому числі пов’язаних з масовою реєстрацією Кодів, та/або систематичною реєстрацією некоректних Кодів тощо, Організатор/Виконавець Акції має право прийняти рішення щодо автоматичного блокування можливості реєстрації Кодів таким учасником Акції для подальшої участі в Акції.

4.7. Учасник Акції, що вчинив дії вказані у пп. 4.6.1 – 4.6.3 даних Правил, визнається порушником та позбавляється права подальшої участі в Акції.

4.8. Коди, які зареєстровані з 22 год. 00 хв. 00 сек. по 09 год. 59 хв. 59 сек. не приймають участі у розіграші Подарунків Акції. Такі Коди не допускаються до повторної реєстрації на Сайті.

 

5. Подарунки Акції.

5.1. Фонд Подарунків Акції складають:

5.1.1. Щохвилинний Подарунок Акції – "50 гривень на рахунок мобільного телефону" (далі – "Щохвилинний Подарунок Акції") у кількості 30 240 (тридцять тисяч двісті сорок) шт.

5.1.2. Щоденний Подарунок Акції – "Подорож на двох" (далі – "Щоденний Подарунок Акції"), у кількості 42 (сорок дві) шт.

5.2. Під Щохвилинним Подарунком Акції мається на увазі поповнення рахунку мобільного телефону будь-якого GSM оператора в Україні на 50,00 гривень.

5.3. Під Щоденним Подарунком Акції мається на увазі сертифікат (далі – "Сертифікат"), який надає право Переможцю Акції у разі звернення до туристичного оператора обміняти його (на вибір Переможця Акції) на одну з дванадцяти туристичних подорожей на двох осіб, номінальною вартістю 30 000 (тридцять тисяч) гривень, згідно наступної специфікації:

Напрямок*

Тривалість проживання у готелі

1.

Братислава, Словацька Республіка

4 днів / 3 ночей

2.

Рим, Італія

3 днів / 2 ночей

3.

Прага, Чеська Республіка

3 днів / 2 ночей

4.

Будапешт, Угорщина

4 днів / 3 ночей

5.

Вільнюс, Литовська Республіка

4 днів / 3 ночей

6.

Кельн, Німеччина

3 днів / 2 ночей

7.

Болгарія

5 днів / 4 ночей

8.

Іспанія

5 днів / 4 ночей

9.

Кіпр

4 днів / 3 ночей

10.

Батумі, Грузія

4 днів / 3 ночей

11.

Буковель, Україна

5 днів / 4 ночей

12.

Одеса, Україна

5 днів / 4 ночей

__________________________

*Увага! Якщо Переможець Акції виявить бажання здійснити одну з запропонованих подорожей за кордон, Переможець Акції та особа, що його супроводжує повинні мати діючі закордонні паспорти, термін дії яких не менш ніж 6 (шість) місяців від дати здійснення подорожі, а також не повинні мати заборон чи обмежень для виїзду за кордон. Для здійснення закордонної подорожі може вимагатись оформлення відповідної візи.

5.4. Деталі туристичних послуг (строки поїздки, готель, спосіб розміщення, харчування, авіакомпанія, трансфер тощо) обираються на власний розсуд відповідним Переможцем Акції серед запропонованих туроператором можливих варіантів подорожі згідно специфікації, наведеної у п.5.3 цих Правил та з урахуванням граничних строків передбачених п.5.5 цих Правил. При цьому загальна вартість туристичних послуг не може перевищувати 30 000 (тридцять тисяч) гривень на дві особи та оплачується Організатором або Виконавцем туроператору. Якщо Переможець Акції виявить бажання забронювати туристичні послуги, вартість яких перевищує суму, яка зазначена у цьому п.5.4 Правил, то Переможець Акції за власний рахунок сплачує суму такого перевищення на рахунок туроператора.

5.5. Переможець Акції, який має право на отримання Щоденного Подарунку Акції, самостійно обирає строки туристичної подорожі (але в будь-якому разі туристична подорож має бути здійснена до 31.08.2017 року) та особу, що його супроводжуватиме під час цієї подорожі. Супроводжуюча особа не може бути обрана з переліку осіб, наведених у пп.3.3.1 цих Правил.

5.6. Туроператор, який надає послуги по організації туристичної подорожі та умови реалізації Сертифікату визначається Організатором та зазначається в Сертифікаті.

5.7. Організатор та Виконавець не несуть будь-яких обов'язків та відповідальності і не здійснюють компенсацій у зв'язку з подальшим використанням Щоденного Подарунку Акції. Всі витрати, пов’язані подальшим використанням Щоденного Подарунку Акції (оформлення закордонного паспорту, візи тощо), такий Переможець Акції несе самостійно, в тому числі відносно особи, що його супроводжує.

5.8. Кількість Подарунків Акції обмежена і складає зазначену вище кількість.

5.9. Фонд Подарунків Акції складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Подарунків Акції переможцям Акції.

 

6. Визначення Переможців Акції.

6.1. Визначення щохвилинних переможців Акції та щоденних переможців Акції (далі разом – "Переможці Акції") проводиться шляхом електронної (комп’ютерної) вибірки випадковим способом певного моменту в часі (далі – "Виграшний Момент"). Переможним вважається Код, який зареєстровано у Виграшний Момент. Якщо у Виграшний Момент не здійснено реєстрації жодного Коду, виграшним вважається перший зареєстрований Код після настання Виграшного Моменту.

6.2. Виграшний Момент для Щохвилинних Подарунків Акції та Щоденних Подарунків Акції визначається окремо:

6.2.1. Виграшний Момент для Щохвилинних Подарунків Акції визначається кожної хвилини з 10 год. 00 хв. 00 сек. по 21 год. 59 хв. 59 сек. протягом Строку проведення Акції.

6.2.2. Виграшний Момент для Щоденних Подарунків Акції визначається кожної доби з 10 год. 00 хв. 00 сек. по 21 год. 59 хв. 59 сек. протягом Строку проведення Акції.

6.3. Один і той самий учасник Акції може отримати необмежену кількість Щохвилинних Подарунків Акції, у разі належного виконання ним цих Правил Акції, але не більше одного Подарунку Акції протягом однієї доби (з 10 год. 00 хв. 00 сек. по 21 год. 59 хв. 59 сек.). Один і той самий учасник Акції, у разі належного виконання ним цих Правил Акції, може отримати не більше одного Щоденного Подарунку Акції протягом усього Строку проведення Акції.

6.4. Остаточні результати визначення Переможців Акції фіксуються Організатором та відображаються у Протоколах. Результати відбору, зафіксовані Організатором у Протоколах, є остаточними, та такими, що не підлягають оскарженню.

 

7. Порядок, умови і терміни отримання Подарунків Акції.

7.1. Порядок, умови і терміни отримання Щохвилинних Подарунків Акції:

7.1.1. Щохвилинних Переможців Акції буде повідомлено про факт їх перемоги одразу після реєстрації переможного Коду шляхом розміщення відповідного інформаційного повідомлення на Сайті та протягом 3 (трьох) робочих днів після визначення Переможця Акції шляхом відправки електронного повідомлення на e-mail адресу, що вказана Переможцем Акції при реєстрації на Сайті. Моментом отримання повідомлення вважається момент відправлення електронного листа на e-mail адресу Переможця Акції.

7.1.2. Щохвилинні Подарунки Акції вручаються шляхом прямого поповнення рахунку номеру мобільного телефону Переможців Акції, що вказаний переможцем Акції при реєстрації на Сайті, в порядку та згідно правил, встановлених операторами мобільного зв’язку для відповідної мережі. Організатор/Виконавець Акції відправляє Переможцям Акції повідомлення на e-mail адресу, що вказана Переможцем Акції при реєстрації на Сайті, про поповнення рахунку мобільного телефону (отримання Щохвилинного Подарунку Акції) протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту визначення Переможця Акції. Моментом отримання повідомлення вважається момент відправлення електронного листа на e-mail адресу Переможця Акції.

7.1.3. Щохвилинні Подарунки Акції вважаються врученими з моменту поповнення рахунку номеру мобільного телефону Переможців Акції.

7.2. Порядок, умови і терміни отримання Щоденних Подарунків Акції:

7.2.1. Щоденних Переможців Акції буде повідомлено про факт їх перемоги одразу після реєстрації переможного Коду шляхом розміщення відповідного інформаційного повідомлення на Сайті та протягом 3 (трьох) робочих днів після визначення Переможця Акції шляхом відправки електронного повідомлення на e-mail адресу, що вказана Переможцем Акції при реєстрації на Сайті. Моментом отримання повідомлення вважається момент відправлення електронного листа на e-mail адресу Переможця Акції.

7.2.2. Для отримання щоденного Подарунку Акції, Переможці Акції протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати отримання електронного повідомлення, як це передбачено у пп.7.2.1 цих Правил, зобовязані надіслати Виконавцю скан-копії наступних документів:

● копію паспорта громадянина України;

● копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

● фотографію кришечки /баночного ключа з переможним кодом.

Організатор/Виконавець мають право вимагати надання й інших документів, які підтверджують належне виконання учасниками Акції цих Правил.

7.2.3. Щоденний Переможець Акції має право заявити про свою відмову від отримання належного йому Подарунку Акції. Така відмова має бути направлена за адресою Організатора у письмовій формі.

7.2.4. Щоденні Подарунки Акції вручаються Переможцям Акції у місті Києві протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати виконання Переможцем Акції зобов’язань, передбачених у пп.7.2.2 цих Правил, в місці, визначеному Виконавцем, якщо інше не погоджено за взаємною згодою Виконавцем/Організатором та Переможцем Акції.

7.2.5. Щоденні Подарунки Акції вважаються врученими з моменту підписання Переможцем Акції відповідного акту про передачу Сертифікату Організатором;

7.2.6. Всі витрати, пов’язані з отриманням щоденного Подарунку Акції (проїзд, проживання) такий Переможець Акції несе самостійно. Організатор та Виконавець не несуть будь-яких обов'язків та відповідальності і не здійснюють компенсацій у зв'язку з оформленням відсутності щоденного Переможця Акції за його місцем роботи, придбанням квитків на будь-який вид транспорту та будь-якими іншими питаннями прибуття Переможця Акції для вручення щоденного Подарунку Акції.

7.2.7 Протягом строку зазначеного у Сертифікату, Переможець Акції зобов’язаний звернутись до туроператора для здійснення бронювання туристичних послуг. Вручення Подарунку Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

7.3. З моменту вручення Подарунку Акції, Переможець Акції самостійно вживає усіх заходів для реалізації належного йому Подарунку Акції.

7.4. Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Акції Подарунків Акції після їх вручення та/або за неможливість відповідним Переможцем Акції скористатись наданим Подарунком Акції з будь-яких причин. З моменту вручення Подарунку Акції Переможцям Акції Організатор/Виконавець й пов’язані з Акцією особи не відповідають за життя, здоров’я та безпеку Переможців Акції під час реалізації Подарунків Акції, тощо та не приймають участі у вирішенні суперечок з цього приводу.

7.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунків Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Подарунку Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунку Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.6. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунку Акції без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інший Подарунок Акції у таких випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини:

7.6.1. якщо представники Організатора/Виконавця Акції не зможуть зв’язатися з Переможцем Акції для повідомлення про визнання учасника Акції Переможцем Акції та/або підтвердження можливості отримання належного йому Подарунку Акції, визначення часу та місця вручення Подарунку Акції, з не залежних від Організатора/Виконавця Акції;

7.6.2. якщо відповідний Переможець Акції не вчинить дій, передбачених у пп.7.2.2. цих Правил та/або інших зобовязань, передбачених цими Правилами;

7.6.3. якщо Переможець Акції належить до категорії осіб, вказаних в п.3.3 цих Правил;

7.6.4. у разі виявлення фактів, вказаних у п.8.6 цих Правил, не залежно від моменту їх виявлення;

7.6.5. у разі пред’явлення щоденним Переможцем Акції оригіналів чужих паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків та/або пред’явлення кришечки або баночного ключа Продукції що не місить виграшного Коду, містить Код, що не є виграшним та/або містить не Код;

7.6.6. у разі не можливості ідентифікувати Переможця Акції та/або кришечку або баночний ключ Продукції з виграшним Кодом;

7.6.7. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання належного йому Подарунку Акції будь -яким зручним способом, як це зазначено у пп.7.2.3 цих Правил;

7.6.8. якщо Переможець Акції до отримання Щохвилинного Подарунку Акції перестає використовувати номер мобільного телефону, зазначений ним при реєстрації на Сайті;

7.6.9. у разі не належного виконання умов цих Правил.

7.7. У разі неможливості вручення Подарунків Акції, вони визнаються незатребуваними. При цьому відповідні Подарунки Акції не можуть бути затребуваним Переможцями Акції повторно. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунків Акції не видається.

7.8. У разі виявлення неможливості вручення Подарунків Акції, Організатор або Виконавець мають право розпорядитися незатребуваними Подарунками Акції на свій розсуд.

 

8. Технічні умови.

8.1. Організатор/Виконавець Акції здійснюють ідентифікацію та/або інформування учасників Акції за допомогою e-mail адреси, що була введена учасником Акції під час реєстрації на Сайті.

8.2. Технічна підтримка Акції здійснюється за телефоном: 0 800 30 8008 в робочі дні, з 09:00 години до 18:00 години протягом Строку проведення Акції. Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні.

8.3. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється учасником Акції, оплачується ним самостійно за власний рахунок.

8.4. Всі учасники Акції самостійно сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет як для реєстрації Кодів, так і для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8.5. Витрати на реєстрацію Коду, здійснену з помилками, підлягають оплаті учасником Акції на тих же умовах, що і витрати на відправку правильного повідомлення.

8.6. Реєстрація Коду не дає особі права вважатися учасником Акції в наступних випадках і не дає права на участь в визначенні Переможців Акції, якщо вона здійснена з порушенням умов цих Правил, зокрема:

8.6.1. якщо дані при реєстрації Коду не містить Коду;

8.6.2. якщо дані при реєстрації Коду не можуть бути ідентифіковані; не містять всі елементи Коду або містить їх в невірному форматі; містить окрім Коду зайві пропуски/пробіли, символи);

8.6.3. якщо реєстрація Коду здійснена учасником Акції з порушенням строків та/або часових обмежень реєстрації, що встановлені цими Правилами;

8.6.4. якщо реєстрація Коду здійснюється учасником Акції масово та/або з використанням комп’ютерних програм;

8.6.5. якщо учасником Акції вже було зареєстровано такий Код.

8.7. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за будь-які технічні збої, що мають відношення до реєстрації учасників Акції, а також інші обставини, не залежні від їх волі, зокрема (але не виключно):

8.7.1. за недоставку повідомлення про визнання учасника Акції Переможцем Акції;

8.7.2. за будь-які збої в роботі мережі Інтернет;

8.7.3. за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних учасниками Акції для реєстрації Кодів.

8.8. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції будь-кого з учасників Акції.

 

9. Загальні умови Акції.

9.1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сайті www.coca-cola.ua, а також за телефоном 0 800 30 8008 (дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні).

9.2. Оподаткування вартості фонду Подарунків Акції, який вказаний у пункті 5.1 цих Правил, забезпечує Організатор (або інша залучена ним особа) відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

9.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:

9.3.1. не ознайомлення з даними Правилами Акції;

9.3.2. не ознайомлення з фондом Подарунків Акції і умовами їх отримання;

9.3.3. не отримання/несвоєчасне отримання Організатором/Виконавцем Акції відомостей/документів, необхідних для отримання Подарунків Акції у строки, встановлені для їх надання з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин;

9.3.4. невиконання, не належне виконання, несвоєчасне виконання учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

9.3.5. не можливість отримання Подарунків Акції відповідними Переможцями Акції у зв’язку з відсутністю кришечки або баночного ключа Продукції з виграшним Кодом та необхідних документів або його відмови у наданні вказаних документів.

9.3.6. несвоєчасне подання, втрату чи пошкодження Переможцями Акції кришечки або баночного ключа Продукції з виграшним Кодом. Пошкоджені та/або фальсифіковані кришки або баночні ключи не беруть участі в Акції;

9.3.7. усі кришки або баночні ключи Продукції, що є пошкодженими чи на яких є ознаки будь-якого втручання, або ті, що будуть викликати у Організатора сумніви щодо їх справжності, вважатимуться недійсними. Організатор залишає за собою право провести експертизу пред’явлених кришок та/або баночних ключів Продукції для визначення їх достовірності. Рішення Організатора стосовно достовірності пред’явлених кришок та/або баночних ключів Продукції буде остаточним;

9.3.8. неотримання Подарунків Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця;

9.3.9. неможливість скористатися правом на отримання Подарунків Акції;

9.3.10. неможливість використати Подарунки Акції (зокрема але не виключно, через (і) відсутність або прострочення у Переможця Акції, що отримав право на Щоденний Подарунок Акції та/або особи, що його супроводжує дійсного паспорта громадянина України для виїзду за кордон і такий Переможець Акції та/або особа, що його супроводжує не оформили вказаний документ у достатні для використання Сертифікату строки; (іі) неможливість виїзду Переможця Акції, що отримав право на Щоденний Подарунок Акції та/або особи, що його супроводжує за кордон з будь-якої підстави; (ііі) неоформлення (неможливість оформлення) віз з причин/підстав, що висуваються візовим центром/консульством/ посольством країни здійснення подорожі; (iv) відмови у видачі візи консульством/посольством Переможцю Акції, що отримав право на Щоденний Подарунок Акції та/або особі, що його супроводжує; (vi) скасування та/або затримку рейсів або (vii) зупинення використання Переможцем Акції, що отримав право на Щохвилинний Подарунок Акції, номеру мобільного телефону, зазначений ним при реєстрації на Сайті тощо);

9.3.11. за наслідки реалізації Подарунків Акції.

9.4. Беручи участь в Акції, учасник Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

9.4.1. Організатор та Виконавець мають право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію;

9.4.2. Інформація про факт перемоги, а також Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця Акції можуть бути опубліковані на Сайті без сплати будь-якої винагороди;

9.4.3. Учасник/Переможець Акції можуть отримувати повідомлення пов’язані з Акцією, в тому числі щодо результатів визначення Переможців Акції на e-mail адресу, що вказана учасником Акції при реєстрації на Сайті, в тому числі у проміжок часу з 21.00 до 09.00 години.

9.5. Приймаючи участь у Акції учасник Акції також підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними особами збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження, трансграничну передачу в цілях проведення Акції отриманих від учасника Акції персональних даних. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з проведенням Акції та вручення Подарунків Акції, і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних Акцією. Відносно всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних".

9.6. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

9.7. Організатор/Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та/або розподілу Подарунків Акції між Переможцями Акції.

9.8. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд можуть визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із цією Акцією.

9.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

9.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, відносяться виключно до даної Акції.

9.11. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил, і при не врегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаним з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

9.12. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.

9.13. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

 

Coca-Cola, Fanta і Sprite є зареєстрованими торговельними марками The Coca-Cola Company.