ПРАВИЛА Акції «Coca-Cola & Star Wars».

1. Загальні положення.

1.1. Акція «Coca-Cola & Star Wars» проводиться ТОВ «Енжин Діджитал» за замовлення ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 14342901), 01601, Україна, м. Київ, пл. Спортивна, 1а (далі – «Організатор»)

1.2. Виконавцем акції «Coca-Cola & Star Wars» є ТОВ «Енжин Діджитал» 03113, м. Київ, вул. Володимирська 77А (далі – «Виконавець»).

2. Умови проведення акції «Coca-Cola & Star Wars».

2.1. Акція «Coca-Cola & Star Wars» (далі – «Акція») проводиться Організатором на території України, за винятком тимчасово окупованих територій, у мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі Instagram (далі – «Територія проведення Акція»).

2.2. Акція проводиться в період з 1 листопада 2019 року до 28 грудня 2019 року включно. (далі – «Строк проведення Акції»).

2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції під торговельною маркою Coca-Cola, які випускаються ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (надалі - Продукція).

3. Вимоги до учасників Акції.

3.1. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2. До участі в Акції запрошуються особи від 18 років, які проживають на Території проведення Акції, є споживачами Продукції та користувачами Інтернету. Вік визначається станом на дату початку Акції.

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Акції й будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні діти та родичі.

3.3.2. Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.4. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Акцій.

3.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Акції.

3.5. Беручи участь у Акції, учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Акції, зокрема щодо його віку, наявності згоди законного представника чи засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

3.7. У разі порушення учасником Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах, що викликало виникнення в Організатора та/або Виконавця збитків, учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки в повному обсязі.

3.8. У будь-який момент проведення Акції Виконавець має право вимагати від Учасника надати копії документів, що засвідчують його особу, в тому числі, підтверджують його вік та згоду законного представника (для неповнолітніх осіб). Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників Акції, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах.

3.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.

4. Умови участі в Акції.

4.1. Для участі в Акції необхідно протягом Строку проведення Акції, зазначеному в п. 2.2, виконати наступне завдання:

4.1.1. Користувач має обрати будь-який з запропонованих варіантів відповідей у спеціальних Сторіз (публікація за допомогою функції «Story» в соціальній мережі Instagram надалі – Сторіз) у форматі опитування, які розміщуються в акаунті cocacola_ua в соціальній мережі Instagram згідно розкладу, який наведений у п. 6.1. у правилах Акції .

4.1.2. Підписатися на сторінку cocacola_ua в Instagram.

4.1.3. Реакція на розповідь повинна бути зроблена з відкритої для перегляду сторінки. На сторінці учасника має бути наявна принаймні 1 фотографія будь-якого змісту.

ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ, НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ (ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО), ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕ, ЩО УЧАСНИК ОТРИМАЄ В МАЙБУТНЬОМУ БУДЬ-ЯКІ ПРОФЕСІЙНІ АБО ІНШІ ВИГОДИ ВІД УЧАСТІ В АКЦІЇ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, БУДЕ УЧАСНИК ОБРАНИЙ ПЕРЕМОЖЦЕМ ЧИ НІ.

5. Подарунки Акції.

5.1. Подарунками Акції є:

 • 36 футболок з брендуванням Star Wars;
 • 9 світшотів з брендуванням Star Wars;
 • 20 рюкзаків з брендуванням Star Wars.

Загальна кількість подарунків складає 65 одиниці.

5.2. Кількість подарунків Акції обмежена і складає зазначену вище кількість. Грошові еквіваленти подарунків не вручаються.

5.3. Фонд подарунків Акції створюється за рахунок власних засобів Організатора Акції та передається Виконавцю Акції і використовується виключно для надання подарунків переможцям Акції.

6. Порядок публікації спеціальних Сторіз, визначення переможців та вручення подарунків Акції.

6.1. Спеціальні Сторіз будуть опубліковані

 • 8.11.2019 з 13:00 до 14:30
 • 12.11.2019 з 13:00 до 14:30
 • 14.11.2019 з 13:00 до 14:30
 • 21.11.2019 з 13:00 до 14:30
 • 5.12.2019 з 13:00 до 14:30
 • 12.12.2019 з 13:00 до 14:30
 • 19.12.2019 з 13:00 до 14:30
 • 26.12.2019 з 13:00 до 14:30

6.2. Дата визначення переможців та кількість переможців:

Переможці будуть оголошені:

 • Сім переможців будуть оголошені 11.11.2019 року до 18:00.
 • Сім переможців будуть оголошені 13.11.2019 року до 18:00.
 • Сім переможців будуть оголошені 15.11.2019 року до 18:00.
 • Сім переможців будуть оголошені 22.11.2019 року до 18:00.
 • Десять переможців будуть оголошені 6.12.2019 року до 18:00.
 • Десять переможців будуть оголошені 13.12.2019 року до 18:00.
 • Десять переможців будуть оголошені 20.12.2019 року до 18:00.
 • Сім переможців будуть оголошені 27.12.2019 року до 18:00.

6.3. Переможці Акції визначаються журі у складі 3 представників Виконавця шляхом випадкової вибірки переможців Акції серед усіх учасників Акції, які виконали завдання Акції згідно з пунктом 4.1 цих Правил. Інформація про переможців Акції публікується на сторінці cocacola_ua та розміщується на 7 днів від дати публікації і також фіксується у протоколі, який складається та підписується усіма членами журі. Процес обрання переможців Акції фіксується шляхом відеозапису.

6.4. Беручи участь в Акції, учасник Акції надає Організатору дозвіл на використання його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, шляхом оголошення такого імені користувача на сторінці @cocacola_ua у Instagram на території всього світу. Учасник також надає Організатору та третім особам – контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, з метою виконання умов Акції та з метою рекламування Акції і діяльності Організатора й таких третіх осіб. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 296 Цивільного кодексу України та статті 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в пункті 6.3. дозволи на використання імені учасника надаються без обмеження по строку.

6.5. Учасник Акції, якого визнано переможцем, надсилає приватне повідомлення до сторінки @cocacola_ua в мережі Instagram протягом 1 (одного) календарного дня після встановлення результатів Акції для отримання подальших інструкцій щодо отримання подарунка Акції від Організатора/Виконавця Акції.

6.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку надати подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

6.8. Доставка подарунків Акції здійснюється ТОВ «НоваПошта» в межах Території проведення Акції на адресу відділення ТОВ «Нова Пошта» вказану учасником Акції..

 

6.7. За для отримання подарунку переможець Акції повинен надати /повідомити, шляхом відправлення Виконавцю на електронну пошту promo@ngn.com.ua наступні документи та інформацію:

- скан-копії всіх сторінок паспорту,

- скан-копії ідентифікаційного коду

- адресу за якою має бути доставлено Подарунок

6.8. Переможець Акції зобов’язаний також підписати Акт отримання Подарунку Акції або інший документ, наданий Виконавцем, який засвідчує факт отримання Подарунку Акції, на розсуд Виконавця..

6.9. Подарунки будуть передаватись ТОВ «Нова Пошта» для відправлення переможцям Акції протягом 7 (семи) календарних днів від дня отримання від переможця Акції інформації та документів, вказаних в п.6.8. Правил, починаючи з 20 листопада 2019 року.

6.10. Зобов’язання Виконавця та Організатора по врученню Подарунків вважаються виконаними з моменту передачі відповідних Подарунків для відправки кур’єрській службі.

6.11. Грошовий еквівалент подарунка Акції Організатором/Виконавцем не видається.

6.12. Організатор/Виконавець має право розпоряджатися незатребуваними або неврученими з незалежних від Організатора/Виконавця причин подарунками Акції на власний розсуд.

7. Технічні умови.

7.1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сторінці https://www.coca-cola.ua/ua/home/

8. Інші умови Акції.

8.1. Участь у Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Акції з цими Правилами. Порушення учасником Акції або відмова учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання подарунка Акції, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

8.2. Беручи участь в Акції, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Акції і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цією Акцією. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Акції або вручення подарунків Акції стало неможливим.

8.4. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором до початку Акції.

8.5. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:

8.5.1. Неознайомлення з цими Правилами Акції.

8.6.2. Організатор/Виконавець на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Акції будь-якій особі, яка порушує ці Правила.

8.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Акції.

8.8. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Акції.

8.9. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції будь-кого з учасників Акції.

8.10. Це Акція не є лотереєю або послугою в галузі грального бізнесу.

8.11. Терміни, що використовуються в цих Правилах, належать виключно до цієї Акції. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.12. Всі відносини, що стосуються проведення Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

8.13. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості подарунків Акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Акції.

8.14. Терміни, що вживаються у цих Правилах, стосуються виключно Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

8.15 Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.16. Відповідальними особами за проведення Акції є Організатор/Виконавець. Мережа Instagram не несе відповідальності за цю Акцію. Акція не спонсорується, не рекомендується і не керується зі сторони Instagram.

Coca-Cola® є зареєстрованою торговельною маркою The Coca-Cola Company.