ПРАВИЛА Акції «Back2школа»

COCA-COLA UKRAINE·18 вересня – 23 жовтня 2018 р.

 

1. Загальні положення.

1.1. Акція «Back2школа» проводиться ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 14342901), 01601, Україна, м. Київ, пл. Спортивна, 1а (далі – «Організатор») на замовлення ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 21651322), 07442, Україна, Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, 51-й км Санкт-Петербурзького шосе.

1.2. Виконавцем акції «Back2школа» є ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» 03113, м. Київ, вул. І. Шевцова, буд. 1

код ЄДРПОУ 41175509 (далі – «Виконавець»).

2. Умови проведення акції «Back2школа»

2.1. Акція «Back2школа» (далі – «Акція») проводиться Організатором на території України, за винятком тимчасово окупованих територій, у мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі  Instagram (далі – «Територія проведення Акція»).

2.2. Акція проводиться в період з 18 вересня по 23 жовтня 2018 року включно (далі – «Строк проведення Акції»), а саме у такі етапи (періоди):

1 етап проведення Акції – з 18:00 18 вересня по 23:59 24 вересня; строк визначення переможців 1 етапу Акції – до 14:00 25 вересня 2018 року;

2 етап проведення Акції – з 18:00 25 вересня по 23:59 01 жовтня; строк визначення переможців 2 етапу Акції – до 14:00 02 жовтня 2018 року;

3 етап проведення Акції – з 18:00 02 жовтня по 23:59 08 жовтня; строк визначення переможців 3 етапу Акції – до 14:00 09 жовтня 2018 року;

4 етап проведення Акції – з 18:00 09 жовтня по 23:59 15 жовтня; строк визначення переможців 4 етапу Акції – до 14:00 16 жовтня 2018 року;

5 етап проведення Акції – з 18:00 16 жовтня по 23:59 22 жовтня; строк визначення переможців 5 етапу Акції – до 14:00 23 жовтня 2018 року.

2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції під торговельними марками Fanta, Sprite та Coca-Cola Zero, які випускаються ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (надалі - Продукція).

2.4. Подарунки Акції:

Подарунки 1 етапу Акції:

- заохочувальні подарунки: 10 (десять) брендованих футболок для Переможців 1 етапу Акції;

- головний подарунок: 1 (одна) зустріч з Петренко Олександром (роль - Паша) – актором серіалу «Школа», який транслюється на каналі 1+1 для Переможця 1 етапу Акції.

Подарунки 2 етапу Акції:

- заохочувальні подарунки: 10 (десять) брендованих футболок для Переможців 2 етапу Акції;

- головний подарунок: 1 (одна) зустріч з Кудашовою Іриною (роль - Ніка) – акторкою серіалу «Школа», який транслюється на каналі 1+1 для Переможця 2 етапу Акції.

Подарунки 3 етапу Акції:

- заохочувальні подарунки: 10 (десять) брендованих футболок для Переможців 3 етапу Акції;

- головний подарунок: 1 (одна) зустріч з Петренко Олександром (роль - Паша) – актором серіалу «Школа», який транслюється на каналі 1+1 для Переможця 3 етапу Акції.

Подарунки 4 етапу Акції:

- заохочувальні подарунки: 10 (десять) брендованих футболок для Переможців 4 етапу Акції;

- головний подарунок: 1 (одна) зустріч з Кудашовою Іриною (роль - Ніка) – акторкою серіалу «Школа», який транслюється на каналі 1+1 для Переможця 4 етапу Акції.

Подарунки 5 етапу Акції:

- заохочувальні подарунки: 10 (десять) брендованих футболок для Переможців 5 етапу Акції;

- головний подарунок: 1 (одна) зустріч з Петренко Олександром (роль - Паша) – актором серіалу «Школа», який транслюється на каналі 1+1 для Переможця 5 етапу Акції.

Загальна кількість заохочувальних подарунків Акції становить 50 (п’ятдесят) брендованих футболок. Оціночна вартість однієї брендованої футболки становить 200 грн з урахуванням ПДВ. Загальна оціночна вартість подарункового фонду заохочувальних подарунків Акції становить 10000 грн з урахуванням ПДВ.

Загальна кількість головних подарунків Акції становить 5 (п’ять) зустрічей з акторами серіалу «Школа», зокрема, 2 (дві) зустрічі з Кудашовою Іриною та 3 (три) зустрічі з Петренко Олександром. Оціночна вартість однієї зустрічі з одним актором серіалу «Школа» становить 2025 грн з урахуванням ПДВ. Загальна оціночна вартість подарункового фонду головних подарунків Акції становить 10125 грн з урахуванням ПДВ. Орієнтовний період проведення зустрічей – з 20 вересня по 31 жовтня 2018 року. Місто зустрічі – Київ. Час та точне місце зустрічі узгоджуються з Переможцем Акції. Зверніть увагу, що будь-які витрати на дорогу до місця зустрічі й назад оплачуються переможцем Акції, який одержав право на отримання головного подарунка, самостійно.

3. Вимоги до учасників Акції.

3.1. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2. До участі в Акції запрошуються особи від 12 років, які проживають на Території України, є споживачами Продукції та користувачами Інтернету. Вік визначається станом на дату початку Акції – 18 вересня 2018 року. Неповнолітні особи віком від 12 до 18 років мають право взяти участь у Акції тільки за наявності згоди законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника, вихователя).

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Акції й будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні діти та родичі.

3.3.2. Особи віком до 12 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.3.3. Неповнолітні особи віком від 12 до 18 років, що не отримали згоди на участь у Акції законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника).

3.4. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Акцій.

3.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Акції.

3.5. Беручи участь у Акції, учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Акції, зокрема щодо його віку, наявності згоди законного представника чи засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

3.7. У разі порушення учасником Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах, що викликало виникнення в Організатора та/або Виконавця збитків, учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки в повному обсязі.

3.8. У будь-який момент проведення Акції Виконавець має право вимагати від Учасника надати копії документів, що засвідчують його особу, в тому числі, підтверджують його вік та згоду законного представника (для неповнолітніх осіб). Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників Акції, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах.

3.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.

4. Умови участі в Акції.

4.1. Для участі в Акції необхідно протягом Строку проведення Акції, зазначеному в п. 2.2, виконати такі Завдання Акції:

1. Завдання для 1 етапу Акції:

- розмістити фото або відео, або фото чи відео у форматі «Відеоколаж», або «Карусель» (надалі разом – «Фототвір» / «Відеотвір») улюбленого місця / місць, де учасник проводить час з друзями після занять, з хештегом #back2школа у мережі Instagram;

- на фото повинні бути зображені учасник та його друг / друзі;

- у підписі до Фототвору / Відеотвору поставити позначення з тегом друга /друзів за допомогою спеціального знаку «@»;

- Фототвір / Відеотвір обов’язково має містити зображення продукції під торговельною маркою Fanta та/ або Sprite та / або Coca-Cola Zero, яка випускається ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»;

- відкрити профіль для публічного перегляду.

2. Завдання для 2 етапу Акції:

- розмістити своє фото (надалі разом – «Фототвір») з найкращим другом / друзями з хештегом #back2школа у мережі Instagram;

- у підписі до Фототвору написати, на якого героя / героїв із серіалу «Школа», на твою думку, схожий твій друг / друзі;

- у підписі до Фототвору поставити позначення з тегом друга /друзів за допомогою спеціального знаку «@»;

- Фототвір обов’язково має містити зображення продукції під торговельною маркою Fanta та/ або Sprite та / або Coca-Cola Zero, яка випускається ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»;

- відкрити профіль для публічного перегляду.

3. Завдання для 3 етапу Акції:

- розмістити своє фото або відео (мінімальна тривалість відео – 10 (десять) секунд), на якому учасник один або зі своїм другом / друзями займається улюбленим хобі, з хештегом #back2школа у мережі Instagram (надалі разом – «Фототвір» / «Відеотвір»);

- у підписі до Фототвору / Відеотвору поставити позначення з тегом 3 (трьох) друзів за допомогою спеціального знаку «@» та написати запитання «Я вмію так! А що в тебе по скілах?»;

- Фототвір / Відеотвір обов’язково має містити зображення продукції під торговельною маркою Fanta та/ або Sprite та / або Coca-Cola Zero, яка випускається ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»;

- відкрити профіль для публічного перегляду.

4. Завдання для 4 етапу Акції:

- розмістити своє фото або відео з зображенням елементів, які використовуються для вивчення вибраного учасником шкільного або університетського предмету (дисципліни), з хештегом #back2школа у мережі Instagram (надалі разом – «Фототвір» / «Відеотвір»);

- Фототвір / Відеотвір обов’язково має містити зображення продукції під торговельною маркою Fanta та/ або Sprite та / або Coca-Cola Zero, яка випускається ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»;

- відкрити профіль для публічного перегляду.

5. Завдання для 5 етапу Акції:

- розмістити своє фото або відео на тему «З чим ти любиш пити Fanta / Sprite / Coca-Cola Zero» з хештегом #back2школа у мережі Instagram (надалі разом – «Фототвір» / «Відеотвір»);

- Фототвір / Відеотвір обов’язково має містити зображення будь-якого снека (без демонстрації торговельних марок/логотипів третіх осіб) на вибір учасника;

- Фототвір / Відеотвір обов’язково має містити зображення продукції під торговельною маркою Fanta та/ або Sprite та / або Coca-Cola Zero, яка випускається ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»;

- відкрити профіль для публічного перегляду.

4.2. Вимоги до Фототворів / Відеотворів

1. Фототвір / Відеотвір має бути створеним особисто учасником Акції, бути оригінальним і не може бути скопійованим з інших джерел або містити елементи, скопійовані з інших джерел.

2. Фототвір / Відеотвір не може містити обрáз та інформації із закликами до воєнних дій чи сепаратизму, зображення або заклики, що пропагують повалення влади в Україні або проведення військових дій; містити зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/невизнаних держав/республік тощо, будь-яких угруповань/об’єднань/партій/організацій тощо.

3. Фототвір / Відеотвір не повинен містити ненормативної лексики.

4. Фототвір / Відеотвір не повинен містити графічної або текстової інформації з погрозами чи обрáзами інших осіб або такої, що принижує людську честь та гідність, розпалює расову, національну, статеву, майнову, політичну, релігійну та/або будь-яку іншу ворожнечу й нетерпимість.

5. Фототвір / Відеотвір не повинен мати ознак реклами третіх осіб, в тому числі прихованої, та/або містити торговельних марок/логотипів третіх осіб.

6. Фототвір / Відеотвір не повинен містити ознак та/або елементів еротики чи порнографії.

7. Фототвір / Відеотвір не повинен порушувати прав третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності. Не допускаються до участі в Акції Фототвори/ Відеотвори, створені іншими особами, ніж учасник Акції, а також Фототвори / Відеотвори, що містять малюнки, фотографії, інші об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб, інших, ніж учасник Акції.

Якщо у Фототворах/ Відеотворах є зображення фізичних осіб (самого учасника Акції або інших осіб), учасник Акції гарантує наявність згоди від усіх осіб, зображених у Фототворах / Відеотворах, на розміщення Фототворів / Відеотворів із зображенням таких осіб у відкритому доступі в мережі Інтернет, а також на відтворення Фототворів у будь-який інший спосіб та кількості згідно з цими Правилами. Якщо у Фототворах/ Відеотворах є зображення малолітніх та неповнолітніх осіб (дітей від 0 до 18 років), Учасник Акції гарантує, що він має належні законні та інші підстави й повноваження, які дозволяють учаснику Акції використання зображення таких малолітніх і неповнолітніх осіб у Фототворах / Відеотворах, та на розміщення Фототворів / Відеотворів у відкритому доступі на веб-сайті, а також на відтворення Фототворів/ Відеотворів у будь-який інший спосіб та кількості згідно з цими Правилами, і що таке використання здійснюється учасником Акції при повному дотриманні прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб на підставі відповідних положень Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, іншого законодавства України з питань захисту прав дітей, особистих немайнових прав фізичних осіб, захисту персональних даних тощо.

8. Фототвір / Відеотвір не повинен суперечити нормам моралі та містити неприпустиму інформацію.

9. Фототвір / Відеотвір має відповідати вимогам законодавства України, в тому числі не повинен містити закликів до дій, які можуть завдати шкоди іншим особам або майну.

Фототвори/ Відеотвори, які не відповідають хоча б одній із вищенаведених вимог та/або іншим вимогам цих Правил, до участі в Акції не допускаються.

4.3. Беручи участь в Акції, учасник Акції надає Організатору дозвіл на використання Фототвору/ Відеотвору та невиключні права інтелектуальної власності, пов’язані з його використанням, включаючи авторські й суміжні майнові права, на території всього світу, в тому числі надає Організатору та третім особам-контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб Фототвору / Відеотвору з метою виконання умов Акції та з метою рекламування Акції й діяльності Організатора й таких третіх осіб, а також гарантує, що учасником Акції отримано письмову згоду на проведення фотозйомки всіх третіх осіб, зображених у Фототворі / Відеотворі. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 307, 308 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в цьому пункті 4.3 дозволи на використання Фототвору / Відеотвору діють без обмеження по строку.

4.4. Учасник Акції не отримує плати за участь у Акції на момент участі або в майбутньому та за надання Організатору будь-яких із зазначених вище у п. 4.3 дозволів. Розміщуючи Фототвір / Відеотвір, учасник Акції розуміє й погоджується з тим, що Фототвір / Відеотвір може використовуватися Організатором Акції повністю або частково в рекламних кампаніях продукції під ТМ Fanta, Sprite, Coca-Cola у всьому світі з урахуванням факту доступності мережі Інтернет з будь-якої держави, без виплат винагороди за будь-яке використання у строки, передбачені п. 4.3 цих Правил. Учасник Акції також підтверджує та погоджується, що Твори можуть використовуватися цілком або частково, окремо або разом з іншими роботами, з будь-яким використанням прав інтелектуальної власності, а також можуть бути змінені, відредаговані або доповнені, використані у відмінній від оригіналу або комбінованій формі, або будь-яким іншим чином на розсуд Організатора у строки, передбачені п. 4.3 цих Правил, що не буде вважатися порушенням прав інтелектуальної власності, які належать учаснику Акції.

ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ, НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ (ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО), ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕ, ЩО УЧАСНИК ОТРИМАЄ В МАЙБУТНЬОМУ БУДЬ-ЯКІ ПРОФЕСІЙНІ АБО ІНШІ ВИГОДИ ВІД УЧАСТІ В АКЦІЇ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, БУДЕ УЧАСНИК ОБРАНИЙ ПЕРЕМОЖЦЕМ ЧИ НІ.

4.5. Протягом Строку проведення Акції учасник Акції має право створити та розмістити в мережі Instagram необмежену кількість своїх Фототворів / Відеотворів для участі в Акції.

5. Подарунки Акції.

5.1. Фонд подарунків Акції визначений п. 2.4. цих Правил та є обмеженим.

5.2.  Протягом строку проведення Акції, в порядку, передбаченому розділом 6 Правил, будуть визначені 55 (п’ятдесят п’ять) учасників, кожен з яких отримає право на Подарунок Акції / Головний подарунок,  після чого ім’я кожного користувача-учасника, під яким він зареєстрований в мережі Instagram, чий Фототвір / Відеотвір став переможцем, оголошується на сторінці @fantaukraine в мережі Instagram.

5.3. Кількість подарунків Акції обмежена і складає зазначену вище кількість. Грошові еквіваленти подарунків не вручаються.

5.4. Фонд подарунків Акції створюється за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання подарунків Акції переможцям Акції.

6. Визначення переможців Акції.

6.1. Дата визначення переможців та кількість переможців:

- 1 етап Акції: до 14:00 25 вересня 2018 року визначається 10 переможців, чиї Фототвори / Відеотвори були опубліковані у мережі Instagram з дотриманням усіх правил Акції в період з 18 вересня 18:00 по 24 вересня 23:59 2018 року, які отримують заохочувальні подарунки, та 1 переможець, чий Фототвір / Відеотвір був опублікований у мережі Instagram з дотриманням усіх правил Акції в період з 18 вересня 18:00 по 24 вересня 23:59 2018 року, який отримує головний подарунок.

- 2 етап Акції: до 14:00 02 жовтня 2018 року визначається 10 переможців, чиї Фототвори / Відеотвори були опубліковані у мережі Instagram з дотриманням усіх правил Акції в період з 25 вересня 18:00 по 01 жовтня 23:59 2018 року, які отримують заохочувальні подарунки, та 1 переможець, чий Фототвір / Відеотвір був опублікований у мережі Instagram з дотриманням усіх правил Акції в період з 25 вересня 18:00 по 01 жовтня 23:59 2018 року, який отримує головний подарунок.

- 3 етап Акції: до 14:00 09 жовтня 2018 року визначається 10 переможців, чиї Фототвори / Відеотвори були опубліковані у мережі Instagram з дотриманням усіх правил Акції в період з 02 жовтня 18:00 по 08 жовтня 23:59 2018 року, які отримують заохочувальні подарунки, та 1 переможець, чий Фототвір / Відеотвір був опублікований у мережі Instagram з дотриманням усіх правил Акції в період з 02 жовтня 18:00 по 08 жовтня 23:59 2018 року, який отримує головний подарунок.

- 4 етап Акції: до 14:00 16 жовтня 2018 року визначається 10 переможців, чиї Фототвори / Відеотвори були опубліковані у мережі Instagram з дотриманням усіх правил Акції в період з 09 жовтня 18:00 по 15 жовтня 23:59 2018 року, які отримують заохочувальні подарунки, та 1 переможець, чий Фототвір / Відеотвір був опублікований у мережі Instagram з дотриманням усіх правил Акції в період з 09 жовтня 18:00 по 15 жовтня 23:59 2018 року, який отримує головний подарунок.

- 5 етап Акції: до 14:00 23 жовтня 2018 року визначається 10 переможців, чиї Фототвори / Відеотвори були опубліковані у мережі Instagram з дотриманням усіх правил Акції в період з 16 жовтня 18:00 по 22 жовтня 23:59 2018 року, які отримують заохочувальні подарунки, та 1 переможець, чий Фототвір / Відеотвір був опублікований у мережі Instagram з дотриманням усіх правил Акції в період з 16 жовтня 18:00 по 22 жовтня 23:59 2018 року, який отримує головний подарунок.

6.2. Умови визначення переможців Акції:

6.2.1. Умови обрання Фототворів / Відеотворів – переможців Акції. Переможцями кожного етапу Акції вважаються 11 (одинадцять) учасників Акції, чиї Фототвори / Відеотвори були опубліковані протягом відповідного періоду проведення Акції з дотриманням усіх правил Акції та які були обрані журі у складі представників Організатора Акції.

6.2.2. Критерії для визначення переможців етапу Акції. Журі у складі представників Організатора Акції формує рейтинг учасників етапу Акції. Рейтинг формується на основі оцінки журі Фототворів / Відеотворів учасників Акції відповідно до критеріїв, зазначених у п. 6.2.4.

6.2.3. Учасник Акції, який посів перше місце у рейтингу учасників етапу Акції, одержує право на отримання 1 (одного) Головного подарунка, визначеного п. 2.4. цих Правил. Кожен із учасників Акції, які зайняли з другого по одинадцяте місця у рейтингу учасників етапу Акції, одержують право на отримання 1 (одного) Заохочувального подарунка, визначеного п. 2.4. цих Правил.

6.2.4. Критерії для визначення переможців за допомогою журі:

- Відповідність Фототвору / Відеотвору темі Завдання етапу Акції. 3 бали – якщо Фототвір / Відеотвір повністю відповідає темі, 2 бали – якщо Фототвір / Відеотвір частково відповідає темі, 1 бал – якщо Фототвір / Відеотвір не відповідає темі.

- Естетичність візуального матеріалу. 3 бали – якщо Фототвір / Відеотвір повністю відповідає таким критеріям: чіткість зображення, світло, відсутність шуму. 2 бали – якщо Фототвір / Відеотвір відповідає 2 (двом) з вищезазначених критеріїв. 1 бал – якщо жоден з 3 критеріїв недотримано.

- Креативність. 3 бали – якщо Фототвір / Відеотвір  повністю відповідає таким критеріям: емоційність, оригінальне авторське рішення. 2 бали – якщо Фототвір / Відеотвір відповідає 1 (одному) з вищезазначених критеріїв. 1 бал – якщо жоден з критеріїв недотримано.

6.2.5. Оцінки виставляються на власний розсуд членів журі та оскарженню не підлягають.

6.2.6. У випадку якщо два або більше учасників за результатами формування рейтингу набрали однакову кількість балів, Переможець етапу Акції, який одержує право на отримання Головного подарунка/ Заохочувального подарунка, визначається за допомогою комп'ютерної програми random.org методом випадкового вибору серед тих учасників, які набрали однакову кількість балів.

6.3. Беручи участь в Акції, учасник Акції надає Організатору дозвіл на використання його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, шляхом оголошення такого імені користувача на сторінці Fanta (@fantaukraine) в мережі Instagram на території всього світу. Учасник також надає Організатору та третім особам – контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, з метою виконання умов Акції та з метою рекламування Акції і діяльності Організатора й таких третіх осіб. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 296 Цивільного кодексу України та статті 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в пункті 6.3. дозволи на використання імені учасника надаються без обмеження по строку.

6.4. Учасник Акції, Відповідь якого визнано переможцем, надсилає приватне повідомлення до сторінки @fantaukraine в мережі Instagram не пізніше наступного дня після встановлення результатів Акції для отримання подальших інструкцій. Організатор/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за відсутність технічної можливості в учасника Акції надсилати та отримувати інформаційні повідомлення. Якщо відсутність зв’язку не дає можливості учаснику Акції повідомити Виконавця про перемогу протягом 4 (чотирьох) календарних днів після встановлення результатів Акції, такий учасник Акції вважається таким, що відмовився від участі в Акції та втратив право на подарунок Акції.

6.5. Протягом 12 календарних днів після надіслання учасником Акції, Відповідь якого визнано переможцем, повідомлення в мережі Instagram, як це передбачено в п. 6.4 цих Правил, але не пізніше 04 листопада 2018 року, учасник Акції, Відповідь якого визнано переможцем, для отримання подарунка Акції повинен направити Виконавцю лист на електронну пошту із зазначенням інформації, необхідної для отримання подарунка Акції.

6.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку надати подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

6.7. Доставка заохочувальних подарунків Акції здійснюється ТОВ «Нова Пошта» в межах Території проведення Акції на адресу відділення «Нової Пошти», вказану учасником Акції.

6.8. Для отримання Головного подарунка Акції учасник Акції, Фототвір / Відеотвір якого визнано переможцем, повинен надати Виконавцю копію свого паспорта та індивідуального податкового номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) шляхом передачі даних на пошту.

6.9. Будь-які витрати на дорогу (до місця зустрічі та назад), пов’язані з отриманням Головного подарунка, Переможець Акції оплачує самостійно.

6.10. Грошовий еквівалент подарунка Акції Організатором/Виконавцем не видається.

6.11. Організатор/Виконавець має право розпоряджатися незатребуваними або неврученими з незалежних від Організатора/Виконавця причин подарунками Акції на власний розсуд.

7. Технічні умови.

7.1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сторінці https://www.coca-cola.ua/ua/back2school/

7.2. Усі учасники Акції самостійно сплачують усі та будь-які витрати, які вони мали у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, але не виключно: витрати, пов'язані зі створенням Фототвору/ Відеотвору витрати, пов’язані з користуванням мережею Інтернет для розміщення Фототвору / Відеотвору та для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8. Інші умови Акції.

8.1. Участь у Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Акції з цими Правилами. Порушення учасником Акції або відмова учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання подарунка Акції, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

8.2. Беручи участь в Акції, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Акції і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цією Акцією. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Учасники Акції гарантують наявність у них авторських прав на Фототвір / Відеотвір, що беруть участь у Акції, прав та письмових дозволів на використання зображень третіх осіб та будь-яких інших зображень. Будь-які претензії з боку третіх осіб щодо авторських прав на Фототвір / Відеотвір або їхнього неправомірного використання Організатором чи Виконавцем Акції вирішуються учасниками в особистому порядку без залучення Організатора або Виконавця Акції.

8.4. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Акції або вручення подарунків Акції стало неможливим.

8.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором до початку Акції.

8.6. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:

8.6.1. Неознайомлення з цими Правилами Акції.

8.6.2. Дотримання учасниками Акції прав інтелектуальної власності при створенні та розповсюдженні ними Фототворів / Відеотворів.

8.6.3. Організатор/Виконавець на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Акції будь-якій особі, яка порушує ці Правила.

8.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які публікації.

8.8. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Акції.

8.9. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції будь-кого з учасників Акції.

8.10. Це Акція не є лотереєю або послугою в галузі грального бізнесу.

8.11. Терміни, що використовуються в цих Правилах, належать виключно до цієї Акції. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.12. Всі учасники Акції самостійно несуть ризики, пов’язані з участю в Акції, в тому числі пов’язані зі зміною або втратою права на отримання будь-яких соціальних пільг та/чи допомог, у тому числі субсидій, внаслідок отримання подарунків Акції.

8.13. Всі відносини, що стосуються проведення Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

8.14. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості подарунків Акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Акції.

8.15. Терміни, що вживаються у цих Правилах, стосуються виключно Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

8.16 Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.17. Відповідальними особами за проведення Акції є Оганізатор/Виконавець. Мережа Instagram не несе відповідальності за цю Акцію. Акція не спонсорується, не рекомендується і не керується зі сторони Instagram.

Fanta®, Sprite®, Coca-Cola® є зареєстрованими торговельними марками The Coca-Cola Company.