ПРАВИЛА

Конкурсу «Тінейджери рулять Fanta»

 

1. Загальні положення

1.1. Конкурс «Тінейджери рулять Fanta» проводиться ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 14342901), 01601, Україна, м. Київ, пл. Спортивна, 1А (далі – «Організатор») на замовлення ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 21651322), 07442, Україна, Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, 51-й км Санкт-Петербурзького шосе.

1.2. Виконавцем Конкурсу «Тінейджери рулять Fanta» є ТОВ «ІНСЕВЕН», (код ЄДРПОУ 38605974); місцезнаходження: 01042, Україна, м. Київ, вул. Філатова, буд. 10А, офіс 3/10 (далі – «Виконавець»).

 

2. Умови проведення Конкурсу «Тінейджери рулять Fanta»

2.1. Конкурс «Тінейджери рулять Fanta» (далі – «Конкурс») проводиться Організатором на всій території України, за винятком території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а також території проведення антитерористичної операції (далі – «Територія проведення Конкурсу»).

2.2. Конкурс проводиться у період з 00:00:00 03 липня 2017 року по 23:59:59 24 вересня 2017 року включно (далі – «Строк проведення Конкурсу»).

2.3. Конкурс проводиться з метою популяризації продукції під торговельною маркою Fanta, яка випускається ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед».

2.4. Заохочення Конкурсу – участь Твору Учасника в рекламній кампанії Fanta шляхом розміщення Твору автора або фрагментів Твору в рекламних постах соцмереж Facebook та Instagram, рекламних відеопреролах, на телебаченні та на зовнішніх носіях (сітілайтах) продукції під ТМ Fanta (далі – «Заохочення Конкурсу»).

 

3. Вимоги до Учасників Конкурсу

3.1. До участі в Конкурсі запрошуються громадяни України, які проживають на Території проведення Конкурсу, є споживачами продукту та користувачами Інтернету, віком від 14 до 23 років включно. Вік визначається станом на дату початку Конкурсу – 3 липня 2017 року. Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років мають право взяти участь у Конкурсі тільки за наявності згоди законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника, вихователя).

3.2. Учасником Конкурсу вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 даних Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.3. Незалежно від виконання умов цих Правил, Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути такі особи:

3.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Конкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу.

3.3.2. Особи, яким на час проведення Конкурсу менше 14 або більше 23 років.

3.3.3. Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років, що не отримали згоди на участь у Конкурсі законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника, вихователя).

3.3.4. Співробітники Організатора Конкурсу; Виконавця Конкурсу, їхні діти чи родичі.

3.4. Учасники Конкурсу під час участі у Конкурсі зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Дотримуватися правил користування сайтом www.fanta.ua (далі – «Сайт»), розміщених на Сайті.

3.4.3. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.4. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Конкурсу.

3.4.5. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Конкурсі.

3.4.6. Зберігати оригінали файлів робіт, створених для участі в Конкурсі.

3.5. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу погоджується та підтверджує факт ознайомлення і повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання Учасником Конкурсу недостовірних/некоректних даних для участі в Конкурсі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Конкурсу, звільняє Організатора та Виконавця від зобов’язання віддати Заохочення Конкурсу, і такий Учасник Конкурсу втрачає право на отримання Заохочення Конкурсу.

3.7. У разі порушення Учасником Конкурсу зобов’язань, передбачених цими Правилами, що призвело до виникнення в Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Конкурсу зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки у повному обсязі.

3.8. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Конкурсі Учасників Конкурсу, які порушили обов’язки, передбачені у цих Правилах.

3.9. Учасник Конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Конкурсі.

 

4. Умови участі в Конкурсі

4.1. Для участі у Конкурсі необхідно:

4.1.1. Протягом Строку проведення Конкурсу (до 23:59:59 24 вересня 2017 року) створити візуальний твір (фотографію чи малюнок) та/або відеофайл тривалістю до 10 секунд (надалі – «Твір»), що відповідає завданню Конкурсу, оголошеному Учасниками української команди Fanta. Завдання оголошується шляхом розміщення інформаційних постів на сторінці https://www.facebook.com/fanta.ukraine.official

Критерії відбору: оригінальність творчого мислення, відповідність завданню Конкурсу.

4.1.2. Розмістити файл у себе на сторінці в соціальних мережах Facebook та/або Instagram, додавши хештег #FantaKrutezna.

Забороняється пропонувати до участі в Конкурсі (позначати хештегом #FantaKrutezna) Твори, авторські та/чи суміжні права на які не належать Учаснику.

4.1.3. Зберігати оригінали Творів, створених для участі в Конкурсі.

4.2. Вимоги до Творів:

4.2.1 Твір обов’язково має бути пов'язаний із ТМ Fanta, тобто містити логотип та/або продукт Fanta як візуальний прояв або як частину сюжету Твору.

4.2.2 Твір має бути створеним особисто Учасником Конкурсу, бути оригінальним і не скопійованим з інших джерел.

4.2.3 Твір не може вміщувати образ, інформації із закликами до воєнних дій чи сепаратизму, расизму, класової ворожнечі, зображень або закликів, що пропагують повалення влади в Україні чи проведення військових дій; містити зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/невизнаних держав/республік тощо, будь-яких угруповань/об’єднань/партій/організацій тощо.

4.2.4 Твір не повинен містити образ та ненормативної лексики.

4.2.5 Твір не повинен містити графічної або текстової інформації з погрозами чи образами інших осіб.

4.2.6 Твір не повинен мати ознак реклами, в тому числі прихованої, та/або містити торговельні марки третіх осіб.

4.2.7 Твір не повинен містити ознак та/або елементів еротики чи порнографії.

4.2.8 Твір не повинен містити графічної або текстової інформації, яка має шахрайський характер, принижує людську честь та гідність, розпалює расову, національну, політичну та/або релігійну ворожнечу і нетерпимість.

4.2.9 Твір не повинен порушувати прав третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності. Відеограми, малюнки, фотографії та музичні твори, створені чи виконані іншими особами, а не Учасником, до участі в Конкурсі не допускаються.

Якщо у Творах є зображення фізичних осіб (самого Учасника Конкурсу або інших осіб), Учасник Конкурсу гарантує наявність згоди всіх осіб, зображених у Творах, на розміщення Творів із зображенням таких осіб у відкритому доступі в мережі Інтернет. Учасник Конкурсу гарантує, що він має належні законні та інші підстави й повноваження, які дозволяють Учаснику Конкурсу використання зображення малолітніх та неповнолітніх осіб (дітей від 0 до 18 років) на Творах, та на розміщення Творів у відкритому доступі на веб-сайті і що таке використання здійснюється Учасником Конкурсу з повним дотриманням прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб на основі відповідних положень Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, іншого законодавства України з питань захисту прав дітей, особистих немайнових прав фізичних осіб тощо.

4.2.10 Твір не повинен суперечити нормам моралі та містити неприпустиму інформацію.

4.2.11 Твір повинен відповідати вимогам законодавства України, в тому числі не може містити закликів до дій, які можуть завдати шкоду іншим особам або майну.

Кожен Твір для допущення до Конкурсу проходить перевірку (модерацію) на дотримання встановлених цими Правилами Вимог до Твору. За наявності граматичних чи орфографічних помилок Твір може бути відкориговано Виконавцем Конкурсу.

Твори, які не відповідають хоча б одній із вищенаведених вимог та/або іншим вимогам цих Правил, до участі в Конкурсі не допускаються та підлягають видаленню Виконавцем.

4.3. Робота вважається прийнятою, якщо Учасники української команди Fanta відібрали її для участі в рекламній кампанії, про що Учасники повідомляються за допомогою приватного повідомлення в мережі Facebook та/або Instagram. Організатор/Виконавець Конкурсу не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Конкурсу, в т. ч. інформації про зв’язок із ними. Якщо налаштування електронної адреси Переможця, відсутність зв’язку та інших контактних даних не дають можливості представнику Організатора повідомити Учасника про перемогу протягом 4 (чотирьох) календарних днів після оголошення переможця, цей Учасник вважається таким, що відмовився від участі в Конкурсі.

4.4. Беручи участь у Конкурсу, Учасник Конкурсу автоматично дає згоду на використання його робіт у рекламній кампанії бренда Fanta на умовах, вказаних у цих Правилах. ОДНАК ОРГАНІЗАТОР КОНКУРСУ НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ, НЕ ДАЄ ГАРАНТІЙ (ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО), ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕ, ЩО УЧАСНИК ОТРИМАЄ В МАЙБУТНЬОМУ БУДЬ-ЯКІ ПРОФЕСІЙНІ АБО ІНШІ ВИГОДИ ВІД УЧАСТІ У КОНКУРСІ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, БУДЕ УЧАСНИК ОБРАНИЙ ЯК ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧИ НІ.

4.4.1. При розміщенні Творів, незалежно від того, стали Твори переможцями у Конкурсі чи ні, Учасник Конкурсу надає Організатору дозвіл на використання Творів, а також невиключні права інтелектуальної власності, пов’язані з їхнім використанням, включаючи суміжні права, на території всього світу, в тому числі надає Організатору дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження у будь-який спосіб фотографій, наданих для участі в Конкурсі, а також гарантує, що Учасником Конкурсу отримано згоду на проведення фотозйомки всіх третіх осіб, зображених у Творах, а також на публічний показ, відтворення, розповсюдження у будь-який спосіб таких Творів. Надання такої згоди та гарантій розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» і діють протягом Строку проведення Конкурсу.

Учасник Конкурсу не отримує плату за участь у Конкурсі на момент участі або в майбутньому та за надання Організатору будь-яких із вищезазначених дозволів. Розміщуючи Твори, Учасник Конкурсу розуміє та погоджується з тим, що Твори можуть використовуватися Організатором Конкурсу повністю або частково у всьому світі, без виплат винагороди за будь-яке використання у строки, передбачені п. 5.1 цих Правил, без подальшої компенсації або перегляду такої згоди. Учасник Конкурсу також підтверджує та погоджується, що Твори можуть використовуватися цілком або частково, окремо або разом з іншими роботами, з будь-яким використанням прав інтелектуальної власності, а також можуть бути змінені, відредаговані або доповнені, використані у відмінній від оригіналу або комбінованій формі чи будь-яким іншим чином на розсуд Організатора у строки, передбачені п. 5.1 цих Правил, що не буде вважатися порушенням прав інтелектуальної власності, які належать Учаснику Конкурсу.

4.5. Роботи Учасників можуть бути створені самостійно або за допомогою спеціального конструктора, розміщеного на сайті: www.fanta.ua.

4.6. Протягом Строку проведення Конкурсу Учасник Конкурсу має право подати необмежену кількість своїх робіт.

5. Заохочення Конкурсу

5.1. Заохоченням Конкурсу вважається участь Твору Учасника в рекламній кампанії Fanta шляхом розміщення Твору автора або фрагментів Твору в рекламних постах соцмереж Facebook та Instagram, рекламних відеопреролах, на телебаченні та на зовнішніх носіях (сітілайтах) продукції під ТМ Fanta на таких умовах:

Строки розміщення – з 14 серпня 2017 року по 15 жовтня 2017 року для матеріалів, розміщених на ТБ і в мережі Інтернет, соцмережах Facebook та Instagram, та з 07 серпня 2017 року по 30 вересня 2017 року для розміщення на зовнішніх носіях.

Медіазасоби для розміщення: мережа Інтернет, телебачення та зовнішні носії (сітілайти).

Територія розміщення – територія всього світу, доступна через мережу Інтернет.

Для зовнішніх носіїв: розміщення в зовнішній рекламі визначених міст України (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів).

5.2. Кількість Заохочень Конкурсу – 27 робіт для розміщення Твору автора або фрагментів Твору в рекламних постах соцмереж Facebook та Instagram, рекламних відеопреролах, на телебаченні та на зовнішніх носіях (сітілайтах).

5.3. Заохочення Конкурсу є моральним і не має вартості. Матеріальні (майнові) подарунки за участь і перемогу в Конкурсі не передбачені.6. Проведення Конкурсу. Визначення Переможців Конкурсу

6.1. Визначення Переможців Конкурсу відбувається шляхом відбору їхніх Творів членами команди Fanta Україна, до складу якої входять: Ангеліна Романовська, Христина Соломаха та Костянтин Бочаров, що використовує сценічний псевдонім Melovin.

У Конкурсі беруть участь усі Твори, що пройшли модерацію.

Члени команди Fanta один раз у кінці кожного етапу (хвилі) проведення Конкурсу обирають 3 (три) Твори, автори яких стають Переможцями Конкурсу.

За результатами кожного визначення Виконавцем складається відповідний протокол, в якому фіксуються 3 (три) основні Твори, автори яких стають Переможцями Конкурсу, та 6 (шість) додаткових Творів, автори яких стають претендентами на Переможців Конкурсу.

Якщо за результатами 4 спроб протягом 4-х календарних днів з дати визначення Творів, автори яких стають Переможцями Конкурсу за відповідним етапом (хвилею) Конкурсу, Виконавцю не вдалося з ними зв’язатися за допомогою відправленого приватного повідомлення в мережі Facebook та/або Instagram, то вважається, що такі Учасники Конкурсу втратили право на одержання Заохочення, і Виконавець має право визначити Переможцем відповідного етапу (хвилі) першого Учасника зі списку 6 (шести) додаткових Творів претендентів на Переможців Конкурсу відповідного етапу (хвилі) Конкурсу. У разі якщо першого зі списку Учасника з будь-яких причин неможливо визначити Переможцем, Виконавець визнає Переможцем наступного і так далі.

6.2. Основні етапи (хвилі) проведення Конкурсу.

03 липня 2017 року – 09 липня 2017 року – період інформування про Конкурс до початку відбору Творів.

10 липня 2017 року – початок відбору Творів.

Етап № 1 (перша хвиля): 10 липня 2017 року – 30 липня 2017 року – розгляд Творів першої хвилі Конкурсу командою Fanta Україна.

31 липня 2017 року – оголошення першої хвилі Переможців Конкурсу, оголошення першого Переможця для розміщення на зовнішніх носіях (сітілайтах).

Етап № 2 (друга хвиля): 01 серпня 2017 року – 6 серпня 2017 року – розгляд Творів другої хвилі Конкурсу командою Fanta Україна.

7 серпня 2017 року – оголошення другої хвилі Переможців Конкурсу, оголошення другого Переможця для розміщення на зовнішніх носіях (сітілайтах).

Етап № 3 (третя хвиля): 08 серпня 2017 року – 13 серпня 2017 року – розгляд Творів третьої хвилі Конкурсу командою Fanta Україна.

07 серпня 2017 року – 20 серпня 2017 року – розміщення роботи першого Переможця на зовнішніх носіях (сітілайтах).

14 серпня 2017 року – оголошення четвертої хвилі переможців Конкурсу.

14 серпня 2017 року – 20 серпня 2017 року – розміщення робіт переможців Етапу № 1.

Етап № 4 (четверта хвиля): 15 серпня 2017 року – 20 серпня 2017 року – розгляд Творів четвертої хвилі Конкурсу командою Fanta Україна.

21 серпня 2017 року – оголошення четвертої хвилі Переможців Конкурсу, оголошення третього Переможця для розміщення на зовнішніх носіях (сітілайтах).

21 серпня 2017 року – 27 серпня 2017 року – розміщення робіт Переможців Етапу № 2.

21 серпня 2017 року – 03 вересня – розміщення роботи другого Переможця на зовнішніх носіях (сітілайтах).

Етап № 5 (п’ята хвиля): 22 серпня 2017 року – 27 серпня 2017 року – розгляд Творів п’ятої хвилі Конкурсу командою Fanta Україна.

28 серпня 2017 року – оголошення п’ятої хвилі Переможців Конкурсу.

28 серпня 2017 року – 03 вересня 2017 року – розміщення робіт переможців Етапу № 3.

Етап № 6 (шоста хвиля): 29 серпня 2017 року – 03 вересня 2017 року – розгляд Творів шостої хвилі Конкурсу командою Fanta Україна.

04 вересня 2017 року – оголошення шостої хвилі Переможців Конкурсу, оголошення четвертого Переможця для розміщення на зовнішніх носіях (сітілайтах).

04 вересня 2017 року – 10 вересня 2017 року – розміщення робіт Переможців Етапу № 4.

04 вересня 2017 року – 17 вересня 2017 року – розміщення роботи третього Переможця на зовнішніх носіях (сітілайтах).

Етап № 7 (сьома хвиля): 05 вересня 2017 року – 10 вересня 2017 року – розгляд Творів сьомої хвилі Конкурсу командою Fanta Україна.

11 вересня 2017 року – оголошення сьомої хвилі Переможців Конкурсу.

11 вересня 2017 року – 17 вересня 2017 року – розміщення робіт Переможців Етапу № 5.

Етап № 8 (восьма хвиля): 12 вересня 2017 року – 17 вересня 2017 року – розгляд Творів восьмої хвилі Конкурсу командою Fanta Україна.

18 вересня 2017 року – оголошення восьмої хвилі Переможців Конкурсу.

18 вересня 2017 року – 24 вересня 2017 року – розміщення робіт Переможців Етапу № 6.

18 вересня 2017 року – 30 вересня 2017 року – розміщення роботи четвертого Переможця на зовнішніх носіях (сітілайтах).

Етап № 9 (дев’ята хвиля): 19 вересня 2017 року – 24 вересня 2017 року – розгляд Творів дев’ятої хвилі Конкурсу командою Fanta Україна.

25 вересня 2017 року – оголошення дев’ятої хвилі Переможців Конкурсу.

25 вересня 2017 року – 01 жовтня 2017 року – розміщення робіт Переможців Етапу № 7.

02 жовтня 2017 року – 08 жовтня 2017 року – розміщення робіт Переможців Етапу № 8.

09 жовтня 2017 року – 15 жовтня 2017 року – розміщення робіт Переможців Етапу № 9.

 

7. Технічні умови

7.1. Інформування щодо цих Правил та умов Конкурсу здійснюється на сайті www.fanta.ua. Організатор/Виконавець Конкурсу здійснює інформування Учасників Конкурсу за допомогою сторінки у Facebook чи Instagram, на якій було розміщено роботу з хештегом #FantaKrutezna.

7.2. Технічна підтримка Конкурсу здійснюється за телефоном: 0 800 30 8008 в робочі дні з 09:00 до 18:00 протягом Строку проведення Конкурсу. Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні.

7.3. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Конкурсу, оплачується ним самостійно за власний рахунок.

7.4. Всі Учасники Конкурсу самостійно сплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Конкурсі (у тому числі без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет як для розміщення робіт, так і для отримання будь-якої інформації про Конкурс).

7.5. За наявності граматичних чи орфографічних помилок Твір може бути відкориговано Виконавцем Конкурсу.

7.6. Організатор/Виконавець Конкурсу не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Конкурсі будь-кого з Учасників Конкурсу.

 

8. Інші умови Конкурсу

8.1. Участь у Конкурсі автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Конкурсу з цими Правилами. Порушення Учасником Конкурсу або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання Заохочення Конкурсу, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

8.2. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку і використання його персональних даних. Персональні дані Учасників Конкурсу будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з проведенням Конкурсу і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цим Конкурсом. Щодо всіх персональних даних, наданих Учасниками Конкурсу, Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатися заходи для забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Учасники Конкурсу гарантують наявність у них авторських прав на Твори, що беруть участь у Конкурсі, прав та дозволів на використання зображень третіх осіб та будь-яких інших зображень. Будь-які претензії зі сторони третіх осіб щодо авторських прав на фото або їхнього неправомірного використання Організатором Конкурсу вирішуються Учасниками в особистому порядку без залучення Організатора Конкурсу.

8.4. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, внаслідок яких здійснення Заохочення Конкурсу стало неможливим.

8.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором до початку Конкурсу. Будь-які зміни та/або доповнення до Правил можливі у випадку їхнього затвердження Організатором і їхнього оприлюднення у тому самому порядку, який визначено для інформування про Правила. Такі зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту їхнього оприлюднення Організатором.

8.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:

8.6.1. Неознайомлення з даними Правилами Конкурсу.

8.6.2. Дотримання Учасниками Конкурсу прав інтелектуальної власності під час створення ними Творів.

8.6.3. Організатор/Виконавець на власний розсуд може заборонити подальшу участь у Конкурсі будь-якій особі, яка діє, порушуючи ці Правила Конкурсу, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати чи заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цим Конкурсом.

8.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цього Конкурсу не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Конкурсу, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Конкурсу чи визнати недійсними будь-які реєстрації.

8.8. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.

8.9. Цей Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

8.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цього Конкурсу. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.11. Усі відносини, що стосуються проведення Конкурсу, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і в спірних питаннях, неврегульованих Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Конкурсу, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Конкурсу не підлягають перегляду.

 

Fanta є зареєстрованою торговельною маркою The Coca-Cola Company.