Офіційні правила

Акції під умовною назвою

«Fanta Design Hub» в рамках фестивалю  «VIDEOZHARA 2019» (надалі – «Правила»)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором рекламної акції «Fanta Design Hub» (далі — «Акція» або «рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Кока-Кола Україна Лімітед»: 01601, Україна, м. Київ, площа Спортивна, 1 А,  код ЄДРПОУ: 14342901 (далі — «Організатор»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Акцентіка», що знаходиться за адресою: 01010, Україна, м. Київ,  вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174, код ЄДРПОУ: 37102948 (надалі – «Виконавець»).

1.3. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної Республіки Крим та зони проведення Операції об’єднаних сил, в мережі Інтернет у соціальній мережі Instagram (Інстаграм). (надалі – «Територія проведення Акції»)

1.4. Акція проводиться у період з «00» годин «00» хвилин  «28» травня 2019 року до «23» годин «59» хвилин 02 червня 2019 року включно, (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

1.5. З Офіційними правилами Акції можна ознайомитись на сайті www.coca-cola.ua.

1.6. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд  Подарунків  Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції («28» травня 2019 року) виповнилося 14 років, які постійно проживають на території України, зареєстровані в соціальній мережі Instagram (Інстаграм), мають відкритий профіль, та не менше 5 фолловерів (послідовників) свого профілю, коректно виконають дії, передбачені п.3 цих Правил, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних Правилах (надалі – «Учасники Акції», «Учасник»).

Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років мають право взяти участь у Акції тільки за наявності згоди законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника, вихователя).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:

- працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дідусь/бабуся);

- особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі;

- особи віком до 14 років.

2.3. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

· дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

· вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

· свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

· не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника , інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.9. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

2.10. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3.  УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1 Для участі в Акції необхідно протягом Строку проведення Акції (п. 1.4 цих Правил) виконати наступні Завдання Акції:

- зобразити свої ідеї декорування продукції під ТМ «Fanta» у жестяному пакуванні, об’ємом 330 мл. в вигляді Фототвору / Відеотвору. В залежності від сторінки обраного блогера, необхідно використовувати, для зображення свої ідеї декорування продукції під ТМ «Fanta», один з наступних смаків продукції під ТМ «Fanta»:

· для сторінки @sala4ka – продукцію «Fanta з лимонним соком»;

· для сторінки @evtushenko_dima - продукцію «Fanta Шоката»;

· для сторінки @demianvolkov – продукцію «Fanta з апельсиновим соком»;  

· для сторінки @_verbaaa_  - продукцію «FANTA Смак Мандарин»;

- зробити та розмістити Фототвір / Відеотвір на власній сторінці в мережі Instagram у вигляді поста;

- бути підписаним на сторінку @fantaukraine  в мережі Instagram;

- Фототвір / Відеотвір обов’язково має містити зображення продукції під ТМ «Fanta»;

- у підписі до Фототвору / Відеотвору поставити позначення з тегом сторінки @fantaukraine та однієї з 4 (чотирьох) сторінок блогерів на вибір: @sala4ka; @evtushenko_dima; @demianvolkov;  @_verbaaa_.

- у підписі до Фототвору / Відеотвору розмістити хештег #Fan2School та один з 4 (чотирьох) хештегів, залежно від сторінки, сторінки обраного блогера:

· для сторінки @sala4ka - #FantaSala4ka;

·  для сторінки @evtushenko_dima - #FantaEvtushenko_dima;

·  для сторінки @demianvolkov - #FantaDemiavolkov;

·  для сторінки @_verbaaa_ - #Fanta_verbaaa_.

- відкрити профіль для публічного перегляду.

3.2 Фототвір / Відеотвір має бути створеним особисто учасником Акції, бути оригінальним і не може бути скопійованим з інших джерел або містити елементи, скопійовані з інших джерел.

3.3 Фототвір / Відеотвір не може містити обрáз та інформації із закликами до воєнних дій чи сепаратизму, зображення або заклики, що пропагують повалення влади в Україні або проведення військових дій; містити зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/невизнаних держав/республік тощо, будь-яких угруповань/об’єднань/партій/організацій тощо.

3.4.  Фототвір / Відеотвір не повинен містити ненормативної лексики.

3.5. Фототвір / Відеотвір не повинен містити графічної або текстової інформації з погрозами чи обрáзами інших осіб або такої, що принижує людську честь та гідність, розпалює расову, національну, статеву, майнову, політичну, релігійну та/або будь-яку іншу ворожнечу й нетерпимість.

3.6. Фототвір / Відеотвір не повинен мати ознак реклами третіх осіб, в тому числі прихованої, та/або містити торговельних марок/логотипів третіх осіб.

3.7. Фототвір / Відеотвір не повинен містити ознак та/або елементів еротики чи порнографії.

3.8. Фототвір / Відеотвір не повинен порушувати прав третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності. Не допускаються до участі в Акції Фототвори/ Відеотвори, створені іншими особами, ніж учасник Акції, а також Фототвори / Відеотвори, що містять малюнки, фотографії, інші об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб, інших, ніж учасник Акції. Якщо у Фототворах/ Відеотворах є зображення фізичних осіб (самого учасника Акції або інших осіб), учасник Акції гарантує наявність згоди від усіх осіб, зображених у Фототворах / Відеотворах, на розміщення Фототворів / Відеотворів із зображенням таких осіб у відкритому доступі в мережі Інтернет, а також на відтворення Фототворів у будь-який інший спосіб та кількості згідно з цими Правилами. Якщо у Фототворах/ Відеотворах є зображення малолітніх та неповнолітніх осіб (дітей від 0 до 18 років), Учасник Акції гарантує, що він має належні законні та інші підстави й повноваження, які дозволяють учаснику Акції використання зображення таких малолітніх і неповнолітніх осіб у Фототворах / Відеотворах, та на розміщення Фототворів / Відеотворів у відкритому доступі на веб-сайті, а також на відтворення Фототворів/ Відеотворів у будь-який інший спосіб та кількості згідно з цими Правилами, і що таке використання здійснюється учасником Акції при повному дотриманні прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб на підставі відповідних положень Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, іншого законодавства України з питань захисту прав дітей, особистих немайнових прав фізичних осіб, захисту персональних даних тощо.

3.9. Фототвір / Відеотвір не повинен суперечити нормам моралі та містити неприпустиму інформацію.

3.10. Фототвір / Відеотвір має відповідати вимогам законодавства України, в тому числі не повинен містити закликів до дій, які можуть завдати шкоди іншим особам або майну.

3.11. Фототвори/ Відеотвори, які не відповідають хоча б одній із вищенаведених вимог та/або іншим вимогам цих Правил, до участі в Акції не допускаються.

3.12. Беручи участь в Акції, учасник Акції надає Організатору дозвіл на використання Фототвору/ Відеотвору та невиключні права інтелектуальної власності, пов’язані з його використанням, включаючи авторські й суміжні майнові права, на території всього світу, в тому числі надає Організатору та третім особам-контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб Фототвору / Відеотвору з метою виконання умов Акції та з метою рекламування Акції й діяльності Організатора й таких третіх осіб, а також гарантує, що учасником Акції отримано письмову згоду на проведення фотозйомки всіх третіх осіб, зображених у Фототворі / Відеотворі. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 307, 308 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в цьому пункті 3.12 дозволи на використання Фототвору / Відеотвору діють без обмеження по строку.

3.13. Учасник Акції не отримує плати за участь у Акції на момент участі або в майбутньому та за надання Організатору будь-яких із зазначених вище у п. 3.12 дозволів. Розміщуючи Фототвір / Відеотвір, учасник Акції розуміє й погоджується з тим, що Фототвір / Відеотвір може використовуватися Організатором Акції повністю або частково в рекламних кампаніях продукції під ТМ «Fanta» у всьому світі з урахуванням факту доступності мережі Інтернет з будь-якої держави, без виплат винагороди за будь-яке використання у строки, передбачені п. 3.12 цих Правил. Учасник Акції також підтверджує та погоджується, що Твори можуть використовуватися цілком або частково, окремо або разом з іншими роботами, з будь-яким використанням прав інтелектуальної власності, а також можуть бути змінені, відредаговані або доповнені, використані у відмінній від оригіналу або комбінованій формі, або будь-яким іншим чином на розсуд Організатора у строки, передбачені п. 3.12 цих Правил, що не буде вважатися порушенням прав інтелектуальної власності, які належать учаснику Акції.

ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ, НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ (ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО), ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕ, ЩО УЧАСНИК ОТРИМАЄ В МАЙБУТНЬОМУ БУДЬ-ЯКІ ПРОФЕСІЙНІ АБО ІНШІ ВИГОДИ ВІД УЧАСТІ В АКЦІЇ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, БУДЕ УЧАСНИК ОБРАНИЙ ПЕРЕМОЖЦЕМ ЧИ НІ.

3.14. Протягом Строку проведення Акції учасник Акції має право створити та розмістити в мережі Instagram необмежену кількість своїх Фототворів / Відеотворів для участі в Акції.

3.15. Незнання Офіційних правил не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

4. ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ.

4.1. Фонд Подарунків Акції складається з:

4.1.1. ПОДАРУНКИ Акції 1 – подарунковий набор, який складається з 1 (одного) ящика напою під торговельною маркою «Fanta» (1 ящик містить  12 банок напою під торговельною маркою «Fanta» об’ємом 330 мл)  та вхідний квиток на фестиваль «VideoZhara 2019*» типу «Standard» для однієї особи.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Подарунків Акції 1  – 20 (двадцять) шт. на весь період проведення Акції.

4.1.2. Головний Подарунок Акції - вхідний квиток на фестиваль «VideoZhara 2019*» типу «Standard» для 1-ї (однієї) осіби з можливістю відвідання зони «Fanta Creative Hub» розташованої на території фестивалю «VideoZhara 2019*», а також організація трансферу (організація залізничного транспорту, або наземного виду транспорту, на розсуд Організатора та Виконавця Акції, в обидві сторони) з міста проживання Переможця до міста Київ, проживання в готелі 3*, номері категорії «стандарт» в місті Київ - 2 (дві) ночі, в період проведення фестивалю «VideoZhara 2019*».

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Головних ПОДАРУНКІВ Акції:  12 (Дванадцять) шт.;

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ  - 32 (тридцять дві) шт.

*Фестиваль «VideoZhara 2019» проходиме 8-9 червня на арт-заводі Платформа за адресою: місто Київ, вул.Біломорська, 1.

4.2. Право на отримання усіх Подарунків Акції набувають Учасники, згідно із умовами розділу 5 цих Правил.

4.3. Оподаткування Подарунків в Акції здійснюється Виконавцем Акції відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Заміна  ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ на інше благо не допускається.

4.5. Фонд Подарунків рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість. Відповідальність Організатора рекламної Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п. 4.1. цих Правил.

4.6. Організатор рекламної Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків рекламної Акції або включити до рекламної Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце,  Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому п.6.3.  цих Правил.

4.7. Відповідальність за якість товарів та послуг, що надаються в якості подарунків рекламної Акції, несе їх виробник/постачальник.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.

5.1. Умови обрання Фототворів / Відеотворів Учасників Акції.

5.2. Умови обрання Фототворів / Відеотворів Учасників Акції, за допомогою журі у складі представників:  Організатора  та блогера Kristina Solomakha (https://www.instagram.com/sala4ka/?hl=ru):

5.2.1. Переможцями Акції вважаються 8 (вісім) учасників Акції, чиї Фототвір / Відеотвір були опубліковані протягом періоду проведення Акції (п.1.4 цих Правил)  з дотриманням усіх правил Акції, й позначенні з тегом сторінок @fantaukraine та @sala4ka, хештегом  #FantaSala4ka та #Fan2School були обрані журі у складі представників Організатора та блогера Kristina Solomakha.

5.2.2. Критерії для визначення Переможців Акції: Журі у складі представників Організатора та блогера Kristina Solomakha формує рейтинг учасників Акції. Рейтинг формується на основі оцінки журі Фототворів / Відеотворів учасників Акції відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6.

5.2.3. Учасники Акції, які посіли перше, друге та третє місце,  у рейтингу учасників Акції, згідно оцінювання складом журі, відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6., одержують право на отримання Головного подарунку Акції (п. 4.1.2 цих Правил). Кожен із учасників Акції, які зайняли з четвертого по восьме місце у рейтингу учасників Акції, згідно оцінювання складом журі, відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6., одержують право на отримання Подарунку Акції 1 (п. 4.1.1 цих Правил).

5.2.4. Переможці акції оголошуються 03 червня 2019 року на сторінці @fantaukraine та на сторінці @sala4ka, в мережі Instagram

5.3. Умови обрання Фототворів / Відеотворів  учасників Акції, за допомогою журі у складі представників:  Організатора та блогера Dima Yevtushenko (https://www.instagram.com/evtushenko_dima/?hl=ru):

5.3.1. Переможцями Акції вважаються 8 (вісім) учасників Акції, чиї Фототвори/ Відеотвори були опубліковані протягом періоду проведення Акції (п.1.4 цих Правил)  з дотриманням усіх правил Акції, й позначенні з тегом сторінок @fantaukraine та @evtushenko_dima, хештегом  #FantaEvtushenko_dima та #Fan2School були обрані журі у складі представників Організатора  та блогера Dima Yevtushenko.

5.3.2. Критерії для визначення переможців Акції. Журі у складі представників Організатора та блогера Dima Yevtushenko формує рейтинг учасників Акції. Рейтинг формується на основі оцінки журі Фототворів учасників Акції відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6.

5.3.3. Учасники Акції, які посіли перше, друге та третє місце у рейтингу учасників Акції, згідно оцінювання складом журі, відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6., одержують право на отримання Головного подарунку Акції (п. 4.1.2 цих Правил). Кожен із учасників Акції, які зайняли з четвертого по восьме місце у рейтингу учасників Акції, згідно оцінювання складом журі, відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6.,  одержують право на отримання Подарунку Акції 1 (п. 4.1.1 цих Правил).

5.3.4. Переможці акції оголошуються 03 червня 2019 року на сторінці @fantaukraine та на сторінці @evtushenko_dima, в мережі Instagram.

5.4. Умови обрання Фототворів / Відеотворів учасників Акції, за допомогою журі у складі представників:  Організатора та блогера  Demyan Volkov:

5.4.1. Переможцями Акції вважаються 8 (вісім) учасників Акції, чиї Фототвори / Відеотвори були опубліковані протягом періоду проведення Акції (п.1.4 цих Правил)  з дотриманням усіх правил Акції, й позначенні з тегом сторінок @fantaukraine та @demianvolkov, хештегом #FantaDemiavolkov _dima та #Fan2School були обрані журі у складі представників Організатора та блогера Demyan Volkov (https://www.instagram.com/demianvolkov/):

5.4.2. Критерії для визначення переможців Акції. Журі у складі представників Організатора та блогера Demyan Volkov формує рейтинг учасників Акції. Рейтинг формується на основі оцінки журі Фототворів / Відеотворів учасників Акції відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6.

5.4.3. Учасники Акції, які посіли перше, друге та третє місце у рейтингу учасників Акції, згідно оцінювання складом журі, відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6.,  одержують право на отримання Головного подарунку Акції (п. 4.1.2 цих Правил). Кожен із учасників Акції, які зайняли з четвертого по восьме місце у рейтингу учасників Акції, згідно оцінювання складом журі, відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6.,  одержують право на отримання Подарунку Акції 1 (п. 4.1.1 цих Правил).

5.4.4. Переможці акції оголошуються 03 червня 2019 року на сторінці @fantaukraine та на сторінці @demianvolkov, в мережі Instagram.

5.5. Умови обрання Фототворів / Відеотворів учасників Акції, за допомогою журі у складі представників:  Організатора та блогера Yulia Verbynets (https://www.instagram.com/_verbaaa_/?hl=ru):

5.5.1. Переможцями Акції вважаються 8 (вісім) учасників Акції, чиї Фототвори / Відеотвори були опубліковані протягом періоду проведення Акції (п.1.4 цих Правил)  з дотриманням усіх правил Акції, й позначенні з тегом сторінок @fantaukraine та @_verbaaa_, хештегом #Fanta_verbaaa_ та #Fan2School були обрані журі у складі представників Організатората блогера Yulia Verbynets.

5.5.2. Критерії для визначення переможців Акції. Журі у складі представників Організатора»  та блогера Yulia Verbynets формує рейтинг учасників Акції. Рейтинг формується на основі оцінки журі Фототворів / Відеотворів учасників Акції відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6.

5.5.3. Учасники Акції, які посіли перше, друге та третє місце у рейтингу учасників Акції, згідно оцінювання складом журі, відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6., одержують право на отримання Головного подарунку Акції (п. 4.1.2 цих Правил). Кожен із учасників Акції, які зайняли з четвертого по восьме місце у рейтингу учасників Акції, згідно оцінювання складом журі, відповідно до критеріїв, зазначених у п. 5.6.,  одержують право на отримання Подарунку Акції 1 (п. 4.1.1 цих Правил).

5.5.4. Переможці акції оголошуються 03 червня 2019 року на сторінці @fantaukraine та на сторінці @_verbaaa_, в мережі Instagram.

5.6 Критерії для визначення переможців за допомогою журі:

- Відповідність Фототвору / Відеотвору до смаків продукції під ТМ «Fanta» в залежності від сторінки обраного блогера. 3 бали – якщо Фототвір / Відеотвір повністю відповідає умовам, 2 бали – якщо Фототвір / Відеотвір частково відповідає умовам, 1 бал – якщо Фототвір / Відеотвір не відповідає умовам.

- Естетичність візуального матеріалу. 3 бали – якщо Фототвір / Відеотвір повністю відповідає таким критеріям: чіткість зображення, світло, відсутність шуму. 2 бали – якщо Фототвір / Відеотвір відповідає 2 (двом) з вищезазначених критеріїв. 1 бал – якщо жоден з 3 критеріїв недотримано.

- Креативність. 3 бали – якщо Фототвір / Відеотвір повністю відповідає таким критеріям: емоційність, оригінальне авторське рішення. 2 бали – якщо Фототвір / Відеотвір відповідає 1 (одному) з вищезазначених критеріїв. 1 бал – якщо жоден з критеріїв недотримано.

5.7. Оцінки виставляються на власний розсуд членів журі та оскарженню не підлягають.

5.8. У випадку якщо два або більше учасників за результатами формування рейтингу набрали однакову кількість балів, Переможець Акції, який одержує право на отримання Головного подарунка/ Подарунку Акції 1 , визначається той Учасник, хто опублікував Фототвір / Відеотвір раніше.

5.9. Беручи участь в Акції, учасник Акції надає Організатору дозвіл на використання його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, шляхом оголошення такого імені користувача на сторінці Fanta (@fantaukraine) в мережі Instagram на території всього світу. Учасник також надає Організатору та третім особам – контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, з метою виконання умов Акції та з метою рекламування Акції і діяльності Організатора й таких третіх осіб. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 296 Цивільного кодексу України та статті 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в пункті 6.9. дозволи на використання імені учасника надаються без обмеження по строку.

5.10. Учасник Акції, Фототвір / Відеотвір якого визнано переможцем, надсилає приватне повідомлення до сторінки @fantaukraine в мережі Instagram не пізніше наступного дня після встановлення результатів Акції для отримання подальших інструкцій. Організатор/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за відсутність технічної можливості в учасника Акції надсилати та отримувати інформаційні повідомлення. Якщо учасник Акції не направить Виконавцю приватне повідомлення, як це зазначено у цьому пункті 5.10 Правил, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після встановлення результатів Акції, такий учасник Акції вважається таким, що відмовився від участі в Акції та втратив право на подарунок Акції.

5.11. Протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після надіслання подальших інструкцій Учаснику Акції, Фототвір / Відеотвір якого визнано переможцем, повідомлення в мережі Instagram, від Організатора/Виконавеця Акції, як це передбачено в п. 5.10 цих Правил, учасник Акції, Фототвір / Відеотвір якого визнано переможцем, для отримання подарунка Акції повинен направити Виконавцю Акції на адресу електронної пошти office@accentica.com.ua інформацію та копії (скан-копії) наступних документів:

1) П.І.Б.;

2) Номер Телефону;

3) Адрес та номер відділення Нової Пошти;

- копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції.

- копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).

У випадку ненадання Переможцями Акції документів, зазначених в цьому пункті, буде вважатись, що Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку.

5.12. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку надати подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

5.13. Вручення Подарунків Акції 1 здійснюється шляхом надсилання Подарунку  персонально переможцю на відділення ТОВ «Нова Пошта», згідно п. 5.11. протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання Організатором/ Виконавцем Акції копій (скан-копій) документів, зазначених у п.5.11.

5.15. Вручення Головного Подарунку Акції  здійснюється шляхом відправлення подарунку на електронну адресу Переможцю, вказану ним при наданні необхідної інформації Виконавцю /Організатору Акції, що зазначена у п.5.11. протягом 48 (сорока восьми) годин після надання Переможцем Акції всієї необхідної інформації, вказаної в п. 5.11. цих Правил

5.16. Учасник, який здобув право на отримання Головного Подарунку/ Подарунків Акції 1, та надав Організатору/Виконавцю Акції документи, передбачені п. 5.11. цих Правил, для отримання належного їм Подарунку повинні:

- підписати документи, необхідні для вручення Подарунку (акти, тощо).

5.17. У разі відсутності в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з причин, які не залежать від Організатора /Виконавця Акції не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних із такою неможливістю використання/отримання Подарунка Акції.

5.18. Організатор має повне право відмовити в отриманні будь-яких  Подарунків Акції у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Виконавцю/Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника у  шахрайських діях (несанкціоноване вторгнення в систему,  недотримання Правил Акції, тощо).  

 

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на сайті «www.coca-cola.ua» протягом строку проведення Акції.

6.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення посилання на офіційні Правили та умов рекламної Акції в  соціальній мережі Instagram (Інстаграм) https://www.instagram.com/fantaukraine/?hl=ru

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунків рекламної Акції. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками рекламної Акції і визначення прав на отримання відповідних подарунків. Організатор/ Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, інтернет провайдерів, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської служби та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи вручення Подарунків в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких Поштові відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.

7.3. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

7.4.Організатор, Виконавець, Технічний партнер, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/ e-mail адресу Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому.

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем/Організатором Акції.

8.3. Виконавець/Організатор Акції  не несуть відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

8.4. Виконавець/Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання  Подарунків  Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки Акції.  

8.5. Виконавець/Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.6. Виконавець та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Подарунків Акції Учасникам у випадку, якщо такий учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.7. Учасники Акції, що здобули право на отримання  Подарунку Акції, не можуть передавати своє право отримати Подарунок третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.8. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності, або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції..

8.9. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення  Учасників з даними Правилами.

8.10. Усі результати Акції оголошені Організатором є остаточними й оскарженню не підлягають.