ПРАВИЛА Акції «Вгадай новий смак #WhatTheFanta»

 

1. Загальні положення.

1.1. Акція «Вгадай новий смак #WhatTheFanta» проводиться ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 14342901), 01601, Україна, м. Київ, пл. Спортивна, 1а (далі – «Організатор»/ «Замовник») на замовлення ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 21651322), 07442, Україна, Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, 51-й км Санкт-Петербурзького шосе.

1.2. Виконавцем Акції «Вгадай новий смак #WhatTheFanta» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Акцентіка», що знаходиться за адресою: 01010, Україна, м. Київ,  вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174, код ЄДРПОУ: 37102948 (надалі – «Виконавець»).

2. Умови проведення акції «Вгадай новий смак #WhatTheFanta»

2.1. Акція «Вгадай новий смак #WhatTheFanta» (далі – «Акція») проводиться Організатором на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) у межах, визначених чинним законодавством України, у мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі Instagram (далі – «Територія проведення Акція»).

2.2. Акція проводиться в період з 13 лютого 13:00 по 03 березня 23:59 2020 року включно (далі – «Строк проведення Акції»).

2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції під торговельною маркою Fanta, які випускаються ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (надалі - Продукція).

2.4. Подарунки Акції:

10 (десять) подарункових наборів, кожен з яких складається з ящика Fanta (1 ящик складається з 12 банок по 330 мл в кожній напою під торговельною маркою "Fanta", яка випускається ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед) та ще однієї баночки напою під торговельною маркою "Fanta" з автографом Лізи Костякіної для Переможців Акції, які взяли участь в Акції у мережі Instagram.

Оціночна вартість одного подарункового набору - Подарунка Акції становить 100,00 гривень з урахуванням ПДВ.

Кожен подарунковий набір надалі по тексту цих правил згадується як «Подарунок»/ «Подарунок Акції».

3. Вимоги до учасників Акції.

3.1. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2. До участі в Акції запрошуються особи від 14 років, які проживають на Території України, є споживачами Продукції та користувачами Інтернету. Вік визначається станом на дату початку Акції. Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років мають право взяти участь у Акції тільки за наявності згоди законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника).

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Акції й будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні діти та родичі.

3.3.2. Особи віком до 14 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.3.3. Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років, що не отримали згоди на участь у Акції законного представника (одного з батьків, опікуна, піклувальника).

3.4. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Акцій.

3.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Акції.

3.5. Беручи участь у Акції, учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Акції, зокрема щодо його віку, наявності згоди законного представника чи засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

3.7. У разі порушення учасником Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах, що викликало виникнення в Організатора та/або Виконавця збитків, учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки в повному обсязі.

3.8. У будь-який момент проведення Акції Виконавець має право вимагати від Учасника надати копії документів, що засвідчують його особу, в тому числі, підтверджують його вік та згоду законного представника (для неповнолітніх осіб). Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників Акції, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах.

3.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.

4. Умови участі в Акції.

4.1. Для участі в Акції необхідно протягом Строку проведення Акції, зазначеному в п. 2.2, виконати такі Завдання Акції:

4.1.1 У строки проведення Акції написати у коментарях під конкурсною публікацією у профілі @fantaukraine або у профілі @kostyakina_li, назву нового смаку #WhatTheFanta (надалі згадується як «Коментар»). Окрім цього, потрібно підписатися на сторінку https://www.instagram.com/fantaukraine у строки проведення Акції. Кількість коментарів від одного учасника – обмежена і складає одну одиницю (1 коментар).

4.2 Учасник може отримати лише один Подарунок протягом періоду проведення Акція.

4.3. Беручи участь в Акції, учасник Акції надає Організатору невиключні права інтелектуальної власності, пов’язані з використанням Коментаря, включаючи авторські й суміжні майнові права, на території всього світу, в тому числі надає Організатору та третім особам-контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб Коментаря (в тому числі, але не виключно, шляхом здійснення перепосту/поширення Коментаря та/або повідомлення, на сторінки Fanta та/або шляхом нанесення на упаковку напоїв, що випускаються під ТМ Fanta з метою виконання умов Акції та з метою рекламування Акції й діяльності Організатора й таких третіх осіб. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 307, 308 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в цьому пункті 4.3 дозволи на використання Коментаря діють без обмеження по строку.

4.4. Учасник Акції не отримує плати за участь у Акції на момент участі або в майбутньому та за надання Організатору будь-яких із зазначених вище у п. 4.3 дозволів. Розміщуючи Коментар, учасник Акції розуміє й погоджується з тим, що Коментар може використовуватися Організатором Акції повністю або частково в рекламних кампаніях продукції під ТМ Fanta у всьому світі з урахуванням факту доступності мережі Інтернет з будь-якої держави, без виплат винагороди за будь-яке використання у строки, передбачені п. 4.3 цих Правил. Учасник Акції також підтверджує та погоджується, що Твори можуть використовуватися цілком або частково, окремо або разом з іншими роботами, з будь-яким використанням прав інтелектуальної власності, а також можуть бути змінені, відредаговані або доповнені, використані у відмінній від оригіналу або комбінованій формі, або будь-яким іншим чином на розсуд Організатора у строки, передбачені п. 4.3 цих Правил, що не буде вважатися порушенням прав інтелектуальної власності, які належать учаснику Акції.

ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ, НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ (ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО), ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕ, ЩО УЧАСНИК ОТРИМАЄ В МАЙБУТНЬОМУ БУДЬ-ЯКІ ПРОФЕСІЙНІ АБО ІНШІ ВИГОДИ ВІД УЧАСТІ В АКЦІЇ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, БУДЕ УЧАСНИК ОБРАНИЙ ПЕРЕМОЖЦЕМ ЧИ НІ.

4.5. Протягом Строку проведення Акції учасник Акції має право створити та розмістити в мережі Instagram обмежену кількість своїх Коментар, а саме 1 (один).

У випадку, якщо учасник розмістив 2 або більше Коментарів, а адміністратор сторінки сповістив його про це, учасник має обрати лише один Коментар, який буде брати участь в Акції.

Якщо учасник не дотримувався рекомендацій адміністратора сторінки, до участі в Акції буде допущено той Коментар, який учасник розмістив першим.

5. Подарунки Акції.

5.1. Фонд подарунків Акції визначений п. 2.4. цих Правил та є обмеженим.

5.2. В порядку, передбаченому розділом 6 Правил, будуть визначені 10 (десять) Переможців Акції, які взяли участь в Акції у мережі Instagram, кожен з яких отримає право на Подарунок Акції. 5 (п’ять) переможців буде визначено серед всіх учасників Акції на сторінці https://www.instagram.com/kostyakina_li/, після чого ім’я кожного користувача-учасника, під яким він зареєстрований в мережі Instagram, чий Коментар став переможним, оголошується на сторінці @kostyakina_li в мережі Instagram. І 5 (п’ять) переможців буде визначено серед усіх учасників на сторінці https://www.instagram.com/fantaukraine/, після чого ім’я кожного користувача-учасника, під яким він зареєстрований в мережі Instagram, чий Коментар став переможним, оголошується на сторінці @fantaukraine.

5.3. Кількість подарунків Акції обмежена і складає зазначену вище кількість. Грошові еквіваленти подарунків не вручаються.

5.4. Фонд подарунків Акції створюється за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання подарунків Акції переможцям Акції.

6. Визначення переможців Акції.

6.1. Дата визначення переможців та кількість переможців:

- до 16:00 04 березня 2020 року визначається 5 (п’ять) Переможців Акції, які взяли участь в Акції на сторінці @fantaukraine у мережі Instagram та 5 (п’ять) Переможців Акції, які взяли участь в Акції на сторінці @kostyakina_li у мережі Instagram.

6.2. Умови визначення переможців Акції:

Визначення Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Подарунків Акції, здійснюється серед усіх Учасників Акції, які коректно виконали усі умови Акції.

6.2.1 Визначення Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Подарунків Акції, здійснюється «04» березня 2020 року, шляхом визначення переможців за допомогою сервісу Random.org.

6.2.2. Учасник здобуває право на отримання Подарунки Акції у разі, коли такий Учасник посяде 1-ше, 2-е, 3-є, 4-е або 5-те місце у рейтинговій таблиці учасників, сформованій за допомого сервісу Random.org, та виконає всі умови Акції. Загальна кількість переможців у Акції – 10 (десять) Учасників.

6.2.3 Процедура визначення Учасника Акції, який здобуде право на отримання Подарунки, контролюється представниками Замовника. Список переможців Акції розміщується Замовником на Сторінці проведення Акції в термін, що визначений в п. 6.2.1 цих Правил.

6.2.4 Один Учасник Акції має право отримати один Подарунок Акції, протягом всього Строку проведення Акції.

6.3. Беручи участь в Акції, учасник Акції надає Організатору дозвіл на використання його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, шляхом оголошення такого імені користувача на сторінці Instagram - @fantaukraine) на території всього світу. Учасник також надає Організатору та третім особам – контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, з метою виконання умов Акції та з метою рекламування Акції і діяльності Організатора й таких третіх осіб. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 296 Цивільного кодексу України та статті 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в пункті 6.3. дозволи на використання імені учасника надаються без обмеження по строку.

6.4. Учасник Акції, Коментар якого визнано переможцем, надсилає приватне повідомлення до сторінки @fantaukraine в мережі Instagram протягом 4 (чотирьох) календарних днів після встановлення результатів Акції для отримання подальших інструкцій щодо отримання подарунка Акції від Організатора/Виконавця Акції. Після звернення на сторінку @fantaukraine учаснику акції у 5-денний термін необхідно надіслати на електронну пошту  office@accentica.com.ua наступні персональні дані: нік у мережі Instagram, ПІБ, номер телефону, відділення Нової Пошти для доставки (або ж адреса проживання), місто проживання, копію паспорта (всіх заповнених сторінок) чи ID-карти (включно з Витягом з Єдиного державного демографічного реєстру України), копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті). У випадку участі в Акції особи, що не досягла 18 років, надаються документи одного з батьків/опікуна/піклувальника такого Учасника.

6.5. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку надати подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

6.6. Доставка подарунків Акції здійснюється ТОВ «Нова Пошта» в межах Території проведення Акції на адресу відділення «Нової Пошти», вказану учасником Акції.

6.7. Грошовий еквівалент подарунка Акції Організатором/Виконавцем не видається.

6.8. Організатор/Виконавець має право розпоряджатися незатребуваними або неврученими з незалежних від Організатора/Виконавця причин подарунками Акції на власний розсуд.

7. Технічні умови.

7.1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сторінці за посиланням: https://www.coca-cola.ua/fanta/ua/fanta_activation/

8. Інші умови Акції.

8.1. Участь у Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Акції з цими Правилами. Порушення учасником Акції або відмова учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання подарунка Акції, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

8.2. Беручи участь в Акції, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Акції і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цією Акцією. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Акції або вручення подарунків Акції стало неможливим.

8.4. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором в будь-який момент протягом періоду проведення Акції.

8.5. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з цими Правилами Акції.

8.6. Організатор/Виконавець на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Акції будь-якій особі, яка порушує ці Правила.

8.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які коментарі.

8.8. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Акції.

8.9. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції будь-кого з учасників Акції.

8.10. Це Акція не є лотереєю або послугою в галузі грального бізнесу.

8.11. Терміни, що використовуються в цих Правилах, належать виключно до цієї Акції. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.12. Всі учасники Акції самостійно несуть ризики, пов’язані з участю в Акції, в тому числі пов’язані зі зміною або втратою права на отримання будь-яких соціальних пільг та/чи допомог, у тому числі субсидій, внаслідок отримання подарунків Акції.

8.13. Всі відносини, що стосуються проведення Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

8.14. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості подарунків Акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Акції.

8.15. Терміни, що вживаються у цих Правилах, стосуються виключно Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

8.16 Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.17. Відповідальними особами за проведення Акції є Організатор/Виконавець. Мережа Instagram не несе відповідальності за цю Акцію. Акція не спонсорується, не рекомендується і не керується зі сторони Instagram.

Fanta® є зареєстрованою торговельною маркою The Coca-Cola Company.