DCSIMG

ПРАВИЛА

проведення Акції «Coca-Cola. Зустрічай свято!»

 

1.      Загальні положення.

1.1.   Організатором Акції «Coca-Cola. Зустрічай свято!» є ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», 07442, Україна, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, 51-й км Санкт-Петербурзького шосе (далі за текстом – «Організатор»). 

1.2.   Виконавцем Акції «Coca-Cola. Зустрічай свято!» є ТОВ «Рекламна агенція «ІНТАЧ», 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11Б, (далі за текстом – «Виконавець»). 

2.      Умови проведення Акції «Coca-Cola. Зустрічай свято!» (надалі - Акція).

2.1.Акція проводиться Організатором на всій території України (надалі — Територія проведення Акції).

2.2.Акція проводиться у період з 11 листопада 2013 року по 7 січня 2014 року включно або до моменту, поки подарунки будуть в наявності, в будь-якому випадку до події, що настане раніше (надалі – Період проведення Акції).

2.3.Акція проводиться з метою популяризації продукції ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», що випускається під торговельними марками Coca-Cola, Fanta та Sprite.

2.4.В Акції бере участь продукція ТМ Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta апельсин та Sprite у пляшках 0,5 л, 1 л, 1,5 л та 2 л зі спеціальними етикетками та спеціальними  промо-кришками із зображенням балів, а саме

 «Coca-Cola 1 бал», (для напоїв Coca-Cola  у пляшках 0,5 л, 1 л,);

«Coca-Cola 2 бали»,  (для напоїв Coca-Cola Cola  у пляшках 1,5 л, 2 л,);

«Coca-Cola light 1 бал», (для напоїв Coca-Cola light у пляшках 0,5 л, 1 л,);

 «Coca-Cola light 2 бали», (для напоїв Coca-Cola light у пляшках 1,5 л, 2 л,);

 «Fanta 1 бал», (для напоїв Fanta апельсин у пляшках 0,5 л, 1 л, );

 «Fanta 2 бали» (для напоїв Fanta апельсин у пляшках 1,5 л, 2 л, );

 «Sprite 1 бал», (для напоїв Sprite у пляшках 0,5 л, 1 л,);

«Sprite 2 бали» (для напоїв Sprite у пляшках 1,5 л, 2 л,),

 (надалі – Продукт).

 

0,5 л та 1 л – спеціальна промо-кришка з написом «1 бал»

 

   1,5 л та 2 л – спеціальна промо-кришка з написом «2 бали»

 

      

 

2.5.Купуючи Продукт у період проведення Акції, Учасник не вносить ніякої додаткової плати, пов'язаної з участю в Акції окрім безпосередньої ціни Продукту. Фонд Подарунків Акції не формується із внесків Учасників Акції.

3.      Вимоги до Учасників Акції.

3.1.До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя, проживають на території України, та є споживачами Продукту.

3.2.Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами п. 3 даних Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.

3.3.Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, не залежно від виконання ними умов даних Правил:

3.3.1.        працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.3.2.        неповнолітні.

3.4  .Учасники Акції під час участі в Акції зобов'язуються:

3.4.1.      дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2.      свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

3.4.3.      не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції;

3.4.4.      зберігати оригінали кришечок Продукції, що містять спеціальнi зображення, що зазначені в п.2.4. до моменту отримання Подарунків Акції.

3.5  Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції звільняє Організатора та Виконавця від обов'язку вручити Подарунок Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Подарунка Акції.

3.6  Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані ці Правила.

3.7  Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4.      Умови участі в Акції.

4.1.Для участі в Акції необхідно:

4.1.1.      Протягом Періоду проведення Акції придбати Продукцію  ТМ Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta апельсин та Sprite у пляшках 0,5 л, 1 л, 1,5 л та 2 л зі спеціальними етикетками та спеціальними промо- кришками із зображенням балів.

4.1.2.      Зібрати  промо-кришки так, щоб загальна сума  складала 6 балів і отримати в обмін на надані промо-кришки один з 310 000 (трьохсот десяти тисяч) Подарунків – новорічну склянку Сoca-Cola. Подарунки – новорічна склянка Сoca-Cola- будуть видані учасникам, які першими нададуть промо- кришки так, щоб загальна сума  складала 6 балів в Центри обміну подарунків,та не більше трьох склянок за раз одному учаснику.

4.1.3.      Зібрати  промо- кришки так, щоб загальна сума  складала 12 балів і отримати в обмін на надані промо-кришки один з 90 000 (дев'яносто тисяч) Подарунків – спортивного ведмедика Сoca-Cola. Подарунки – спортивний ведмедик Сoca-Cola- будуть видані учасникам, які першими нададуть промо- кришки так, щоб загальна сума  складала 12 балів в Центри обміну подарунків, та не більше трьох ведмедиків за раз одному учаснику.

4.1.4.      Зберігати оригінали кришечок Продукції  з повідомленням «Coca-Cola 1 бал», (для напоїв Coca-Cola  у пляшках 0,5 л, 1 л,);

«Coca-Cola 2 бали»,  (для напоїв Coca-Cola Cola  у пляшках 1,5 л, 2 л,);

«Coca-Cola light1 бал», (для напоїв Coca-Cola light у пляшках 0,5 л, 1 л,);

 «Coca-Cola light 2 бали», (для напоїв Coca-Cola light у пляшках 1,5 л, 2 л,);

«Fanta 1 бал», (для напоїв Fanta апельсин у пляшках 0,5 л, 1 л, );

 «Fanta 2 бали» (для напоїв Fanta апельсин у пляшках 1,5 л, 2 л, );

 «Sprite 1 бал», (для напоїв Sprite у пляшках 0,5 л, 1 л,);

«Sprite 2 бали» (для напоїв Sprite у пляшках 1,5 л, 2 л,),  до моменту вручення Подарунків Акції.

4.2.У разі неможливості пред'явити та/або не відповідності оригіналу промо-кришок Учасник Акції позбавляється права на належний йому Подарунок Акції.

5.      Подарунки Акції.

5.1.   Фонд Подарунків Акції складають:

5.1.1.     Новорічна склянка Сoca-Cola – 310 000 (триста десять тисяч) штук трьох видів.

5.1.2.     Спортивний ведмедик Сoca-Cola – 90 000 (дев'яносто тисяч) штук трьох видів.

5.2.   Кількість Подарунків Акції обмежена і складає зазначену вище кількість.

5.3.   Фонд Подарунків Акції складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Подарунків переможцям Акції.

5.4.   Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, вигляд), зазначених у рекламних матеріалах, які будуть поширюватися Виконавцем та/або Організатором Акції протягом Періоду проведення Акції, може незначним чином відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних Подарунків Акції.

6.      Порядок, умови та терміни отримання Подарунків Акції.

6.1.   Якщо Ви зібрали зазначену вище кількість спеціальних промо-кришок так, щоб загальна сума  складала необхідну кількість  балів то обміняти їх на відповідний Подарунок можна у будь-якому Центрі обміну подарунків, починаючи з 1 грудня 2013 р. і доки Подарунки будуть в наявності у відповідних Центрах обміну подарунків, але не пізніше 7 січня 2014 р. включно.

6.2.   Адреси центрів обміну кришок шукайте на плакатах в місцях продажу напоїв під торгівельними марками The Coca-Cola Company та за телефоном “гарячої” лінії Coca-Cola 0 800 30 8008 (дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні) і на сайті  www.coca-cola.ua

6.3.   Під час акції Організатор гарантує видачу  400 000 (чотириста тисяч) Подарунків.

6.4.   Подарунки отримають учасники, які першими звернуться до Центрів обміну подарунків.

6.5.   Кожному учаснику, який приніс відповідну кількість спеціальних кришок до Центру обміну подарунків, за один раз може бути видано не більше 3 (трьох) Подарунків одночасно одного виду.

6.6.   Подарунок Акції отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.7.   Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунків Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Подарунка Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунка Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.      Загальні умови Акції.

7.1.   Всю інформацію про Акцію можна отримати в газеті «Комсомольская правда в Украине» від 05.11.2013 р. і на сайті www.coca-cola.ua , а також дізнатися за телефоном 0 800 30 8008 в робочі дні, з 09:00 до 21:00 год.; у вихідні та святкові дні з 12:00 до 18:00 год.  (дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні).

7.2.   Організатор/Виконавець не бере на себе жодної відповідальності і не вступає в суперечки стосовно визначення власників Спеціальних кришок та визначення претендентів на отримання Подарунків.

7.3.   Обов'язки Організатора/Виконавця перед усіма Учасниками не перевищують кількості і вартості Подарунків, зазначених у цих Правилах. Цілісність та функціональна придатність подарунків має обов'язково перевірятися безпосередньо при отриманні. Компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» - Організатор, Виконавець, а також торгові точки, що продають продукцію з торговельними марками The Coca-Cola Company та їх відділення не прийматимуть до розгляду та/або не нестимуть відповідальності за будь-якими претензіями, пов'язаними із втратою, пошкодженням та псуванням Подарунків після їх передачі Учаснику Акції.

7.4.   Відповідальність Організатора/Виконавця  щодо видачі Подарунків обмежується виключно вищевказаною кількістю та видами Подарунків. Подарунки не можуть бути замінені на подарунки іншого виду. Переможцям акції не може бути виплачений грошовий еквівалент вартості Подарунків.

7.5.   Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

7.6.   Відповідальність за сплату особистих податків, пов'язаних з отриманням Подарунків, несуть Учасники Акції.

7.7.   Усі запитання, побажання та претензії стосовно якості Подарунків мають бути направлені безпосередньо до компанії-виробника.

7.8.   Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:

7.8.1.     Неознайомлення з даними Правилами Акції;

7.8.2.     Неознайомлення з фондом Подарунків Акції і умовами їх отримання;

7.8.3.     Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

7.8.4.     Втрачені, пошкоджені та/або фальсифіковані промо-кришки не беруть участі в Акції. Організатор залишає за собою право провести експертизу пред'явлених кришок Продукції для визначення їх достовірності. Рішення Організатора стосовно достовірності пред'явлених кришок Продукції буде остаточним;

7.8.5.     Неотримання Подарунків Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця;

7.8.6.     Неправомірну реалізацію Подарунків Акції;

7.8.7.     За наслідки неправомірної реалізації Подарунків Акції.

7.9.   Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

7.9.1.     Організатор та Виконавець мають право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію;

7.10. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

7.11. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

7.12. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

7.13. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

7.14. Ця Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

Coca-Cola, Fanta і Sprite є зареєстрованими торговельними марками The Coca-Cola Company.