#

Офіційні правила

Акції літо Сoca-cola

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

АКЦІЇ ЛІТО З СOCA-COLA

1. Загальні положення.

1.1. Акція «Літо Coca-Cola» проводиться ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 14342901), 01601, Україна, м. Київ, пл. Спортивна, 1а (далі – «Організатор») на замовлення ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (код ЄДРПОУ 21651322), 07442, Україна, Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, 51-й км Санкт-Петербурзького шосе (далі – «Замовник»).

1.2. Виконавцем Акції «Літо Coca-Cola» є ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41175509); 03113, м. Київ, вул. І. Шевцова, буд. 1 (далі – «Виконавець»).

2. Умови проведення Акції «Літо Coca-Cola».

2.1. Акція «Літо Coca-Cola» (далі – «Акція») проводиться Організатором на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій (далі – «Територія проведення Акції»).

2.2. Акція проводиться в період з 04 червня 2018 року по 29 липня 2018 року включно (далі – «Строк проведення Акції»).

2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції під торговельними марками Coca-Сola®, Fanta® та Sprite®, яка випускається ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед».

2.4. В Акції бере участь продукція «Кока-Кола»®, «Кока-Кола® Зеро», «Кока-Кола® Зеро Лимон», «Фанта» з апельсиновим соком, «Спрайт®» – у пляшках 0,25 л, 0,5 л, 1 л та банках 0,33 л; «Кока-Кола® Лайт» у пляшках 0,25 л, 0,5 л, 1 л; «Фанта» з лимонним соком у пляшках 0,5 л, 1 л; «Фанта»® смак мандарин у пляшках 0,5 л із повідомленням «Акція» (далі – «Продукція»).

2.5. Купуючи Продукцію, учасник Акції не вносить жодної додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції, окрім безпосередньої ціни Продукції. Фонд подарунків Акції (далі – «Подарунки Акції») не формується з внесків учасників Акції.

3. Вимоги до учасників Акції.

3.1. До участі в Акції запрошуються повнолітні дієздатні громадяни України, які проживають на Території проведення Акції та є споживачами Продукції.

3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Працівники Організатора/Виконавця/Замовника Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції.

3.3.2. Особи віком до 18 (вісімнадцяти) років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Дотримуватися правил користування сайтом www.coca-cola.ua (далі – «Сайт»), які розміщені на Сайті.

3.4.3. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.4. Зберігати оригінали кришечок та оригінали баночних ключів для Продукції, що містять зображення кодів, до моменту отримання Подарунків Акції.

3.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції погоджується й підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора/Виконавця від обов’язку вручити Подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання Подарунка Акції.

3.7. У разі порушення учасником Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах, що викликало виникнення в Організатора та/або Виконавця збитків, учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки в повному обсязі.

3.8. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників Акції, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах.

3.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4. Умови участі в Акції.

4.1. Для участі в Акції необхідно:

4.1.1. Протягом Строку проведення Акції придбати Продукцію, вказану в пункті 2.4 цих Правил, та знайти код, нанесений на внутрішньому боці кришечки для Продукції, або внутрішній бік баночного ключа для Продукції (далі – «Код»). Код складається з 10 символів, в тому числі з латинських літер та цифр.

4.1.2. Зареєструвати принаймні один Код протягом Строку проведення Акції шляхом:

(1) реєстрації Коду у відповідному полі Сайту www.coca-cola.ua; реєстрація на Сайті здійснюється шляхом заповнення всіх обов’язкових полів реєстраційної анкети; або

(2) надіслання SMS-повідомлення¹ з номером Коду на короткий номер 4647.


¹ В одному SMS-повідомленні може бути відправлено лише 1 (один) Код. Протягом 3 (трьох) календарних днів після реєстрації Коду на номер споживача буде надіслано SMS-повідомлення з підтвердженням про реєстрацію його як учасника Акції та успішну реєстрацію його Коду.

Вартість SMS на номер 4647 для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 0,94 грн, ТОВ «лайфселл» (lifecell) – 0,94 грн, ПрАТ «ВФ Україна» (МТС та Vodafone) – 0,94 грн. Тариф у гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ.


4.1.3. Зберігати оригінали кришечок та баночних ключів, що містять зареєстрований Код, до моменту вручення Подарунків Акції.

4.2. Виконавець Акції не несе відповідальності за несправності мережі та інші обставини, що унеможливлюють та/або сповільнюють процес надіслання Кодів у визначений строк.

4.3. Один Код може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз. Повторна реєстрація одного і того самого Коду не допускається.

4.4. Всі здійснені реєстрації мають бути підтверджені наявними оригіналами кришечок або баночних ключів від Продукції. У разі неможливості пред’явити та/або невідповідності оригіналу кришечки або баночного ключа з виграшним Кодом чи даними виграшного Коду, відповідний переможець Акції позбавляється права на належний йому Подарунок Акції. При цьому не братиметься до уваги кількість помилок (одна цифра, одна літера або всі) та будь-які їхні причини (нечіткість Коду, проблеми набору, розлади уваги тощо).

4.5. Реєстрація Кодів забезпечується Виконавцем Акції.

4.6. Реєстрація Коду не дає особі права вважатися учасником Акції в таких випадках і не дає права на участь у визначенні переможців Акції, якщо вона здійснена з порушенням умов цих Правил, зокрема:

4.6.1. Якщо дані під час реєстрації Коду не містять Коду.

4.6.2. Якщо дані під час реєстрації Коду не можуть бути ідентифіковані: не містять усіх елементів Коду або містять їх у неправильному форматі; містять, окрім Коду, зайві пропуски/пробіли, символи.

4.6.3. Якщо реєстрація Коду здійснена учасником Акції з порушенням строків та/або інших обмежень, встановлених цими Правилами.

4.6.4. Якщо реєстрація Коду здійснюється учасником Акції масово, тобто протягом однієї хвилини більш як 5 (п’ять) разів, та/або з використанням комп’ютерних програм.

4.6.5. Якщо учасником Акції вже було зареєстровано такий Код.

4.6.6. Якщо SMS-повідомлення містить більше символів, ніж правильний Код.

4.6.7. Якщо SMS-повідомлення не містить Коду.

4.6.8. Якщо SMS-повідомлення містить більш як один Код.

4.6.9. Якщо SMS-повідомлення містить Код, який не може бути ідентифікований (містить, крім Коду, зайві символи, пробіли тощо).

4.6.10. Якщо SMS-повідомлення надіслано за межами Акційного періоду, встановленого цими Правилами.

4.7. Протягом Строку проведення Акції учасник Акції має право зареєструвати не більш як 560 Кодів з урахуванням таких обмежень для забезпечення об’єктивного розподілу фонду Подарунків Акції:

4.7.1. Один учасник Акції може зареєструвати не більше 10 (десяти) коректних Кодів протягом однієї доби незалежно від способу реєстрації. Ідентифікація учасників Акції здійснюється Виконавцем Акції за допомогою унікального номера мобільного телефону, з якого було надіслано SMS-повідомлення або який було вказано під час реєстрації на Сайті.

4.7.2. У разі надходження протягом однієї доби більше 10 (десяти) коректних Кодів або 10 (десяти) і більше неіснуючих та/або некоректних Кодів від одного учасника Акції, можливість реєстрації Кодів для такого учасника Акції автоматично блокується до 11 год. 00 хв. наступної доби.

4.7.3. У разі виявлення повторної спроби реєстрації учасником Акції більше 10 (десяти) коректних Кодів або 10 (десяти) і більше неіснуючих та/або некоректних Кодів, або вчинення будь-яких інших дій, що суперечать цим Правилам, Виконавець має право ухвалити рішення щодо автоматичного блокування можливості реєстрації Кодів таким учасником Акції для подальшої участі в Акції.

5. Подарунки Акції.

5.1. Фонд Подарунків Акції складають:

5.1.1. Щохвилинний Подарунок Акції – «25 (двадцять п’ять) гривень на рахунок мобільного телефону» (далі – «Щохвилинний Подарунок Акції») кількістю 40 376 (сорок тисяч триста сімдесят шість) шт.

5.1.2. Щоденний Подарунок Акції – «Подорож на двох» (далі – «Щоденний Подарунок Акції») загальною кількістю 56 (п’ятдесят шість) шт.

5.2. Під Щохвилинним Подарунком Акції мається на увазі поповнення рахунку мобільного телефону будь-якого GSM-оператора в Україні на 25,00 гривень.

5.3. Під Щоденним Подарунком Акції мається на увазі сертифікат (далі – «Сертифікат»), який дає право переможцю Акції в разі звернення до туристичного оператора обміняти його на туристичну подорож на двох осіб номінальною вартістю до 30 000 (тридцяти тисяч) гривень без ПДВ згідно з такою специфікацією:

Країна*

Тривалість проживання в готелі

1.

Іспанія

до 5 днів / 4 ночі

2.

Італія

до 5 днів / 4 ночі

3.

Кіпр

до 4 днів / 3 ночі

4.

Туніс

до 6 днів / 5 ночей

5.

Туреччина

до 6 днів / 5 ночей

6.

Болгарія

до 6 днів / 5 ночей

7.

Чорногорія

до 5 днів / 4 ночі

8.

Греція

до 5 днів / 4 ночі

9.

Чехія

до 4 днів / 3 ночі

10.

Грузія

до 5 днів / 4 ночі

11.

Україна, Одеса

до 7 днів / 6 ночей

12.

Україна, Карпати

до 7 днів / 6 ночей

_______________

* Увага! Якщо переможець Акції виявить бажання здійснити одну з запропонованих подорожей за кордон, переможець Акції та особа, що його супроводжує, повинні мати діючі закордонні паспорти, термін дії яких не менш ніж 6 (шість) місяців від дати здійснення подорожі, а також не повинні мати заборон чи обмежень для виїзду за кордон. Для здійснення закордонної подорожі може вимагатись оформлення відповідної візи, які переможець Акції має отримати самостійно.


5.4. Деталі туристичних послуг (строки поїздки, готель, спосіб розміщення, харчування, трансфер тощо) обираються на власний розсуд відповідним переможцем Акції серед запропонованих туристичним оператором можливих варіантів подорожі згідно із специфікацією, наведеною у п. 5.3 цих Правил. При цьому загальна вартість туристичних послуг, передбачених одним Сертифікатом, не може перевищувати 30 000 (тридцяти тисяч) гривень без ПДВ на дві особи та оплачується Виконавцем шляхом перерахування відповідних грошових коштів туристичному оператору. Якщо переможець Акції виявить бажання забронювати туристичні послуги, вартість яких перевищує суму, зазначену в цьому пункті Правил, то переможець Акції за власний рахунок сплачує суму такого перевищення на рахунок туристичного оператора.

5.5. Переможець Акції, який має право на отримання Щоденного Подарунка Акції, самостійно вибирає строки туристичної подорожі із варіантів, запропонованих туристичним оператором (але в будь-якому разі туристична подорож має бути здійснена до 31.12.2018), та особу, що його супроводжуватиме під час цієї подорожі. Супроводжувальна особа не може бути обрана з переліку осіб, наведених у п. 3.3.1 цих Правил.

5.6. Туристичний партнер, який надає послуги з організації туристичної подорожі, й умови реалізації Сертифіката визначаються Організатором/Виконавцем та зазначаються в Сертифікаті.

5.7. Організатор і Виконавець не несуть будь-яких обов'язків та відповідальності і не здійснюють компенсацій у зв'язку з подальшим використанням Щоденного Подарунка Акції. Всі витрати, пов’язані з подальшим використанням Щоденного Подарунка Акції (оформлення закордонного паспорта, візи тощо), такий переможець Акції несе самостійно, в тому числі відносно особи, що його супроводжує.

5.8. Кількість Подарунків Акції обмежена і становить зазначену вище у п. 5.1 Правил кількість.

5.9. Фонд Подарунків Акції складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Подарунків Акції переможцям Акції.

6. Порядок розіграшу Подарунків Акції та визначення переможців.

6.1. Розіграш Щохвилинних Подарунків Акції та Щоденних Подарунків Акції проводиться шляхом електронної (комп’ютерної) вибірки випадковим способом переможного Коду серед зареєстрованих Кодів.

6.2. Коди, зареєстровані з 23 год. 00 хв. 00 с. до 23 год. 59 хв. 59 с., беруть участь у розіграші Подарунків протягом Строку проведення Акції з 11 год. 00 хв. 00 с. наступного дня після їхньої реєстрації. Коди, зареєстровані з 00 год 00 хв. 00 с. до 10 год. 59 хв. 59 с., беруть участь у розіграші Подарунків протягом Строку проведення Акції з 11 год. 00 хв. 00 с. в день їхньої реєстрації.

6.3. Розіграш Щохвилинних Подарунків Акції та Щоденних Подарунків Акції і визначення переможців Акції здійснюються окремо:

6.3.1. Розіграш Щохвилинних Подарунків Акції та визначення переможців Акції здійснюються кожної хвилини з 11 год. 00 хв. 00 с. до 23 год. 00 хв. 00 с. протягом Строку проведення Акції. Зареєстрований Код бере участь у розіграші Щохвилинних Подарунків Акції не більш як один раз. Якщо до чергового розіграшу не здійснено реєстрації жодного Коду, нерозіграний призовий фонд переноситься на наступний розіграш.

6.3.2. Розіграш Щоденних Подарунків Акції та визначення переможців Акції здійснюються кожної доби з 11 год. 00 хв. 00 с. до 23 год. 00 хв. 00 с. протягом Строку проведення Акції. Зареєстрований Код бере участь у розіграші Щоденного Подарунка Акції не більш як один раз. Якщо до чергового розіграшу не здійснено реєстрації жодного Коду, нерозіграний призовий фонд переноситься на наступний розіграш.

6.4. Один і той самий учасник Акції може виграти не більше 10 (десяти) Щохвилинних Подарунків Акції протягом однієї доби (з 11 год. 00 хв. 00 с. до 23 год. 00 хв. 00 с.). Один і той самий учасник Акції може виграти не більш як один Щоденний Подарунок Акції протягом усього Строку проведення Акції.

6.5. Результати розіграшу фіксуються Виконавцем у Протоколах. Інформування щодо результатів Акції здійснюється Виконавцем на Сайті протягом 3 (трьох) робочих днів після визначення переможців Акції. Результати Акції, встановлені Виконавцем у Протоколах та опубліковані на Сайті, є остаточними.

7. Порядок вручення Подарунків Акції.

7.1. Порядок вручення Щохвилинних Подарунків Акції:

7.1.1. Щохвилинні Подарунки Акції вручаються шляхом прямого поповнення рахунку номера мобільного телефону переможців Акції, що вказаний переможцем Акції під час реєстрації на Сайті, або номера мобільного телефону, з якого Виконавцем було отримано переможний Код, в порядку та згідно з правилами, встановленими операторами мобільного зв’язку для відповідної мережі.

7.1.2. Щохвилинні Подарунки Акції вручаються протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту визначення переможців Акції.

7.1.3. Щохвилинні Подарунки Акції вважаються врученими з моменту поповнення рахунку номера мобільного телефону переможців Акції.

7.2. Порядок вручення Щоденних Подарунків Акції:

7.2.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту опублікування відомостей про результати Акції, як це зазначено у п. 6.4 Правил, переможці Акції зобов’язані надіслати на електронну адресу Виконавця reception@a-m.com.ua скан-копії таких документів:

● копію паспорта громадянина України;

● копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

● фотографію кришечки / баночного ключа з переможним кодом.

Організатор/Виконавець мають право вимагати надання й інших документів, які підтверджують належне виконання учасниками Акції цих Правил (в тому числі, але не виключно оригінали документів, що підтверджують особу – учасника Акції).

7.2.2. Переможець Акції має право заявити про свою відмову від отримання належного йому Щоденного Подарунка Акції. Така відмова має бути надіслана Виконавцю в письмовій формі.

7.2.3. Щоденні Подарунки Акції вручаються переможцям Акції у місті Києві протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати виконання переможцем Акції зобов’язань, передбачених у п. 7.2.1 Правил, та за умови пред’явлення кришечки / баночного ключа з переможним кодом у місці, визначеному Виконавцем, якщо інше не погоджено за взаємною згодою Виконавцем/Організатором та переможцем Акції.

7.2.4. Вручення Подарунка Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил і виключно в порядку, встановленому цими Правилами.

7.2.5. Щоденні Подарунки Акції вважаються врученими з моменту підписання переможцем Акції відповідного акта про отримання Сертифіката.

7.2.6. Всі витрати, пов’язані з отриманням Щоденного Подарунка Акції (проїзд, проживання), такий переможець Акції несе самостійно. Організатор та Виконавець не несуть будь-яких обов'язків та відповідальності і не здійснюють компенсацій у зв'язку з оформленням відсутності переможця Акції за його місцем роботи, придбанням квитків на будь-який вид транспорту та будь-якими іншими питаннями прибуття переможця Акції для вручення Щоденного Подарунка Акції.

7.2.7. Переможець Акції зобов’язаний звернутись із Сертифікатом до туристичного оператора для здійснення бронювання туристичних послуг до 31.08.2018.

7.3. З моменту вручення Подарунка Акції переможець Акції самостійно вживає усіх заходів для реалізації належного йому Подарунка Акції.

7.4. Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання переможцями Акції Подарунків Акції після їхнього вручення та/або за неможливість відповідним переможцем Акції скористатись наданим Подарунком Акції з будь-яких причин. З моменту вручення Подарунка Акції переможцям Акції Організатор/Виконавець і пов’язані з Акцією особи не відповідають за життя, здоров’я та безпеку переможців Акції під час реалізації Подарунків Акції тощо та не беруть участі у вирішенні суперечок з цього приводу.

7.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунків Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного переможця Акції права на одержання належного йому Подарунка Акції. При цьому переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунка Акції, та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.6. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунка Акції без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інший Подарунок Акції у таких випадках, незалежно від того, в який час стали відомими вказані обставини:

7.6.1. Якщо представники Організатора/Виконавця Акції не зможуть зв’язатися з переможцем Акції для підтвердження можливості отримання належного йому Подарунка Акції, визначення часу та місця вручення Подарунка Акції з не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин.

7.6.2. Якщо відповідний переможець Акції не вчинить дій, передбачених у п. 7.2.1 Правил та/або інших зобов’язань, передбачених цими Правилами.

7.6.3. Якщо переможець Акції належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.3 цих Правил.

7.6.4. У разі виявлення фактів, вказаних у п. 4.7 цих Правил, незалежно від моменту їхнього виявлення.

7.6.5. У разі пред’явлення переможцем Акції оригіналів чужих паспорта громадянина України (для отримання Щоденного Подарунка Акції) та/або картки фізичної особи – платника податків та/або пред’явлення кришечки або баночного ключа Продукції, що не місить виграшного Коду, містить Код, що не є виграшним, та/або містить не Код.

7.6.6. У разі неможливості ідентифікувати переможця Акції та/або кришечку або баночний ключ Продукції з виграшним Кодом.

7.6.7. Якщо переможець Акції заявив про свою відмову від отримання належного йому Подарунка Акції, як це зазначено у п. 7.2.2 цих Правил.

7.6.8. Якщо переможець Акції до отримання Щохвилинного Подарунка Акції перестає використовувати номер мобільного телефону, зазначений ним під час реєстрації на Сайті або з якого учасником Акції було надіслано SMS-повідомлення з Кодом.

7.6.9. У разі неналежного виконання умов цих Правил.

7.7. У разі неможливості вручення Подарунків Акції, вони визнаються незатребуваними. Організатор має право розпорядитися незатребуваними Подарунками Акції на свій розсуд.

7.8. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунків Акції не видається.

8. Технічні умови.

8.1. Виконавець Акції здійснює інформування учасників Акції за допомогою e-mail адреси, що була введена учасником Акції під час реєстрації на Сайті, або за допомогою SMS-повідомлень на номер телефону, з якого учасником Акції було надіслано Код.

8.2. Технічна підтримка Акції здійснюється за телефоном 0 800 30 8008 в робочі дні з 09:00 до 18:00 протягом Строку проведення Акції. Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні.

8.3. Всі учасники Акції самостійно сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет та надісланням SMS як для реєстрації Кодів, так і для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8.4. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі в Акції будь-кого з учасників Акції.

9. Інші умови.

9.1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сайті www.coca-cola.ua.

9.2. Оподаткування вартості фонду Подарунків Акції, який вказаний у пункті 5.1 цих Правил, забезпечує Виконавець (або інша залучена ним особа) відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

9.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:

9.3.1. Неознайомлення з цими Правилами Акції.

9.3.2. Неознайомлення з фондом Подарунків Акції й умовами їхнього отримання.

9.3.3. Неотримання/несвоєчасне отримання Організатором/Виконавцем Акції відомостей/документів, необхідних для отримання Подарунків Акції у строки, встановлені для їхнього надання, з вини організацій зв'язку або з інших, не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин.

9.3.4. Невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання учасниками/переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах.

9.3.5. Неможливість отримання Подарунків Акції відповідними переможцями Акції у зв’язку з відсутністю кришечки або баночного ключа Продукції з виграшним Кодом.

9.3.6. Несвоєчасне подання, втрату чи пошкодження переможцями Акції кришечки або баночного ключа Продукції з виграшним Кодом. Пошкоджені та/або фальсифіковані кришки або баночні ключи не беруть участі в Акції.

9.3.7. Усі кришки або баночні ключі Продукції, що є пошкодженими чи на яких є ознаки будь-якого втручання, або ті, що будуть викликати в Організатора сумніви щодо їхньої справжності, вважатимуться недійсними. Організатор залишає за собою право провести експертизу пред’явлених кришок та/або баночних ключів Продукції для визначення їхньої достовірності. Рішення Організатора стосовно достовірності пред’явлених кришок та/або баночних ключів Продукції буде остаточним.

9.3.8. Неотримання Подарунків Акції переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця.

9.3.9. Неможливість використати Подарунки Акції (зокрема, але не виключно через (і) відсутність або прострочення в переможця Акції, що отримав право на Щоденний Подарунок Акції та/або особи, що його супроводжує, дійсного паспорта громадянина України, і такий переможець Акції та/або особа, що його супроводжує, не оформили вказаний документ у достатні для використання Сертифіката строки; (іі) неможливість виїзду переможця Акції, що отримав право на Щоденний Подарунок Акції, та/або особи, що його супроводжує, за кордон з будь-якої підстави; (ііі) неоформлення (неможливість оформлення) віз з причин/підстав, що висуваються візовим центром/консульством/ посольством країни для здійснення подорожі; (iv) відмови у видачі візи консульством/посольством переможцю Акції, що отримав право на Щоденний Подарунок Акції, та/або особі, що його супроводжує; (vi) скасування та/або затримку рейсів або (vii) зупинення використання переможцем Акції, що отримав право на Подарунок Акції, номера мобільного телефону, зазначеного ним під час реєстрації на Сайті тощо).

9.3.10. За наслідки використання Подарунків Акції.

9.3.11. Будь-які збої в роботі сайту www.coca-cola.ua, помилки операторів електронного та телефонного зв’язку, технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, в тому числі (але не виключно): за затримки SMS-повідомлень, а також будь-які інші технічні збої в роботі операторів мобільного зв’язку, що виникли не з вини Виконавця чи Організатора.

9.3.12. За неможливість учасника Акції взяти участь у заходах у рамках Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора Акції.

10.4. Беручи участь в Акції, учасник Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з таким:

10.4.1. Організатор та Виконавець мають право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію.

10.4.2. Інформація про факт перемоги, а саме: переможний Код і номер телефону переможця Акції, без зазначення останніх чотирьох цифр, можуть бути опубліковані на Сайті без сплати будь-якої винагороди.

10.4.3. Учасник/переможець Акції можуть отримувати повідомлення, пов’язані з Акцією, в тому числі щодо результатів визначення переможців Акції, на e-mail адресу, вказану учасником Акції під час реєстрації на Сайті, або за допомогою SMS-повідомлень на номер телефону, з якого учасником Акції було надіслано Код.

10.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції також підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними особами збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження, трансграничну передачу в цілях проведення Акції отриманих від учасника Акції персональних даних. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з проведенням Акції і вручення Подарунків Акції і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних з Акцією. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними особами, будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.6. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з учасниками/переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

10.7. Організатор/Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення переможців Акції та/або розподілу Подарунків Акції між переможцями Акції.

10.8. Організатор/Виконавець на власний розсуд можуть визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації чи інших етапів Акції або іншим чином порушує ці Правила Акції.

10.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

10.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, дійсні виключно до цієї Акції.

10.11. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

10.12. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

10.13. Ця Акція не є лотереєю або послугою у галузі грального бізнесу.

10.14. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та/або Виконавцем Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, визначеному для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.